#Nyt fra RådgivningsDanmark

Relevante informationer under coronaepidemien

mar 30, 2020

Der er mange omvæltninger for alle i disse dage, og der kan være meget information at orientere sig i. Vi har derfor kondenseret nogle af de informationer, vi vurderer kan være relevante for det brede sociale rådgivningsfelt. Artiklen bliver opdateret løbende; de seneste nyheder øverst.

Bemærk herudover, at vi holder RådgivningsPortalen særlig opdateret i disse dage med nye og aktuelle samt ændrede rådgivningstilbud. Gå til Portalen her.

Uge 15

Ny hjælpepakke til sociale organisationer – med bredt flertal bag

Organisationer med en sammensat økonomi er hårdt ramt af nedlukningen af Danmark og passer typisk ikke ind i de eksisterende hjælpepakker. Dette imødekommes nu med en hjælpepakke med otte tiltag, som skal holde hånden under civilsamfundsorganisationerne under COVID-19. Tiltagene består blandt andet af muligheder for lønkompensation og kompensation for faste udgifter uanset niveau for offentlig støtte.

Læs mere og find de otte tiltag på Socialministeriets hjemmeside

Uge 14

TrygFonden har lanceret en akutpulje på 30 mio. kr. til blandt andet rådgivning

Puljen skal bidrage til, at mennesker med særlige behov får den støtte, de har behov for under corona-epidemien og er målrettet etablerede organisationer og foreninger, som yder hjælp til de målgrupper, der lige nu har behov for støtte. Der kan søges til indsatser, rådgivning og redskaber til at sikre fællesskaber.

Læs mere på Trygfondens hjemmeside

Uge 13

Altingets samlede guide til civilsamfundet under nedlukningen

Civilsamfundets Videnscenter under Altinget har samlet information og guides til civilsamfundet under coronaepidemien.

Her er information om lønkompensation, sygedagpengerefusion, aflyste arrangementer og økonomiske håndrækninger til civilsamfundet – foruden generel information om arbejdsliv i sektoren under nedlukningen, med de muligheder og begrænsninger det fører med sig. Og meget mere.

Deres guides kan findes her – siden opdateres løbende.

Sundhedsstyrelsen laver plakater og pjecer med råd til socialt udsatte

Hjemløse, brugere af væresteder, herberger og forsorgshjem kan have sværere ved at få god information og tage deres forholdsregler imod covid-19-smitte end andre i samfundet, Sundhedsstyrelsen har derfor udarbejdet plakater og en pjece med råd til socialt udsatte samt medarbejdere disse steder.

Man kan finde materialet og læse mere på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Socialminsteriet giver nødhjælp til små foreninger

Regeringen planlægger at komme små foreninger med en nødpulje, der skal rettes mindre foreninger, der udfører frivilligt arbejde for de svage grupper i samfundet.

Ifølge Social- og Indenrigsministeriet vil puljen blive publiceret på ministeriets hjemmeside.

 

Uge 12

RådgivningsPortalen.dk:

RådgivningsDanmarks søgeportal med gratis, sociale rådgivningstilbud er et vigtigt redskab til at finde frem til tilgængelige rådgivningstilbud under corona-epidemien.

RådgivningsDanmark opfordrer derfor både organisationer, brugere og andre til at benytte RådgivningsPortalen og udbrede kendskabet til den – ligesom foreningens medlemmer opfordres til at sikre tydelig og opdateret information om deres potentielt ændrede praksis på de sider, der henvises til via RådgivningsPortalen.

Socialstyrelsens hotline for socialområdet:

Det har været uklart for mange aktører på socialområdet, hvordan en række af de tiltag, myndighederne har taget og tager i kampen mod covid-19, skal håndteres ift. socialt udsatte borgere.

Socialstyrelsen har derfor oprettet en hotline, hvor kommuner, sociale tilbud og organisationer kan få vejledning til at opfylde myndighedernes anbefalinger. Telefonnummeret er 7242 4000.

Få løbende nyt fra socialområdet:

Social- og Indenrigsministeriet orienterer løbende brugere, organisationer og interessenter om relevante forhold på socialområdet på ministeriets hjemmeside, hvor de også har om omfangsrig FAQ.

På myndighedernes hjemmeside om Covid-19, er der en særlig side for socialt udsatte og pårørende.

Center for Frivilligt Socialt Arbejde opdaterer løbende deres Q/A for foreningsdrift og generalforsamlinger under Covid-19. DGI’s advokat har ligeledes udarbejdet en Q/A om generalforsamlinger, ligesom advokatfirmaet Bech Bruun udlægger diverse lovmæssige forhold om samme.

Om Socialstyrelsens puljer:

Socialstyrelsen har på blandt andet Frivilligrådets opfordring udskudt frister for alle puljer samt regnskaber og rapporter på grund af covid-19.

Læs om de nye frister samt hvordan styrelsen forholder sig til udskydelse og aflysning af arrangementer her.

Nyt om fonde:

En række af de store fonde, som mange frivillige, sociale organisationer modtager støtte fra har meldt ud, at de har forståelse for nødvendigheden af aflysninger og udskydelser af aktiviteter og er åbne for dialog med organisationerne om tilpasninger. Læs om det på Altinget: civilsamfund.

RådgivningsDanmark har desuden via Fondenes Videnscenter rettet henvendelse til fonde med sociale og humanitære programmer med en appel om at fondene udvider fleksibilitet i forhold til ansøgningsfrister. Læs henvendelsen her.

Opdaterede anbefalinger til rådgivningstilbud:

Den 18. marts opdaterede vi vores anbefalinger til foreningens medlemmer om, hvorvidt – og hvordan – man kan fortsætte rådgivningsindsatsen og fortsat passe på ansatte, frivillige og brugere under epidemien. Læs dem her.

Læs flere nyheder
Modtag nyhedsbrev

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få information om RådgivningsDanmarks aktiviteter.