#Nyt fra RådgivningsDanmark

RådgivningsDanmark fortsætter arbejdet med at sikre høj kvalitet i rådgivningstilbud

apr 27, 2016

Pressemeddelelse

Det Obelske Familiefond har med en ny bevilling på 2 mio. kr. sikret brancheforeningen RådgivningsDanmarks arbejde med at udvikle fælles standarder for frivillige sociale rådgivningstilbud frem til næste sommer.

RådgivningsDanmark har over et par år udviklet et akkrediteringssystem, hvor rådgivningerne kan opnå et kvalitetsstempel på det arbejde, de udfører. Systemet er klar, og med den nye bevilling er ordningen godt på vej mod en implementering.

Et kvalitetsløft til branchen

RådgivningsDanmarks bestyrelsesformand Jeppe Kristen Toft, til daglig direktør i Livslinien, glæder sig på foreningens vegne

“Det vil først og fremmest give vores brugere sikkerhed for, at vi gør det, vi siger, vi gør. Og dermed være en pejling på, hvor de trygt kan henvende sig for at få hjælp. Samtidig vil det bidrage til et kvalitetsløft i hele branchen, fordi rådgivningerne får et redskab, som understøtter løbende kvalitetsudvikling. Derfor er vi utrolig glade for, at Det Obelske Familiefond vil følge arbejdet helt til dørs.”

Som en del af implementeringen udbyder foreningen inden længe en auditor-uddannelse på det frivillige sociale område og etablerer et selvstændigt sekretariat.

RådgivningsDanmark har netop lanceret hjemmesiden www.raadgivningsdanmark.dk

Fakta

RådgivningsDanmark er en brancheforening for organisationer, som yder frivillig rådgivning til mennesker i komplicerede livssituationer. Foreningen er initieret af og får økonomisk støtte fra Det Obelske Familiefond. Foreningen arbejder for at sikre fælles standarder for frivillig rådgivning og en synlig mærkning af organisationer, der kan leve op til standarderne.

Foreningen vokser støt, 29 organisationer er foreløbig med i RådgivningsDanmark: Børns Vilkår, Ventilen, Landsforeningen Spædbarnsdød, Linien, Livslinien, Danner, Offerrådgivningen, Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade – LMS, Sex & Samfund, CSM-Øst, Center for Digital Pædagogik/Cyberhus, TUBA, Misbrugsportalen, Thora Center, GirlTalk, headspace/Det Sociale Netværk, Mødrehjælpen, AIDS-Fondet, Bryd Tavsheden, Reden, Kirkens Korshær, LGBT Danmark, Dansk Flygtningehjælp, Psykiatrifonden, KFUM’s Sociale Arbejde, Settlementet, WeShelter, Alkohol & Samfund, Frivilligcenter SR- Bistand, Dansk Center vedrørende Alkoholisme og Andre Afhængigheder (DCAA).

Kontakt

Bestyrelsesformand Jeppe Kristen Toft
jkt@livslinen.dk, tlf. 2126 7550.

Socialt Udviklingscenter SUS er sekretariat for RådgivningsDanmark i etableringsfasen.

Læs flere nyheder
Modtag nyhedsbrev

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få information om RådgivningsDanmarks aktiviteter.