Dansk Stalking Centers Telefon-rådgivning

Telefonrådgivningen er et landsdækkende anonymt tilbud, hvor stalkingudsatte og pårørende samt fagpersoner kan få hjælp og rådgivning. Rådgivningen varetages af frivillige, der bl.a. kan hjælpe med at afklare, om man er udsat for stalking samt yde støtte og hjælp til at håndtere situationen. Rådgivningen handler ofte om temaer som indsamling af beviser, tilhold, kontakt til politiet, strategier for afskærmning, sikkerhed og digital stalking.

Modtag nyhedsbrev

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få information om RådgivningsDanmarks aktiviteter.