Samarbejdspartnere

Som en del af indsatsen for at udvikle og udbrede viden om det gratis, sociale rådgivningsfelt samarbejder RådgivningsDanmark med en række forskellige aktører.

Socialstyrelsen

Socialstyrelsen er en del af Børne- og Socialministeriets koncern og arbejder med udvikling, rådgivning og implementering på hele det sociale område. RådgivningsDanmark modtog senest i 2020 midler fra reserven efter satspuljen - og afrapporterer løbende til styrelsen.

Gå til hjemmeside
Helplines Partnership

Helplines Partnership er en engelsk brancheorganisation for organisationer, der yder rådgivning. Foreningen er således RådgivningsDanmarks søsterorganisation i England, og RådgivningsDanmark sparrer og videndeler løbende med Helplines Partnership.

Gå til hjemmeside
CFSA

Center for Frivilligt Socialt Arbejde producerer ny og nyttig viden om danskernes frivillige engagement samt om metoder og redskaber til organisations- og netværksudvikling. RådgivningsDanmark samarbejder om kurser med CFSA.

Gå til hjemmeside
Modtag nyhedsbrev

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få information om RådgivningsDanmarks aktiviteter.