Bestyrelse

RådgivningsDanmarks bestyrelse består af syv valgte bestyrelsesmedlemmer og op til to udpegede:

Forperson

Anna Bjerre, direktør hos GirlTalk (valgt som medlem 2021 og forperson 2022)

Næstforperson

Ole Abildgaard Mikkelsen, direktør i WeShelter (valgt 2020 og 2022)

Bestyrelsesmedlemmer

Anne-Camilla Nielskov, direktør i Fri af Misbrug (valgt i 2022)

Astrid Læssø, partner i udviklingsbureauet BETA (udpeget 2019, genudpeget 2021)

Dorte Kallestrup Mortensen, sekretariatsleder hos Offerrådgivningen (valgt 2020 og 2022)

Michael Esmann, sekretariatschef i Danske SOSU-skoler (udpeget 2021)

Sabine Elm Klinker, vicedirektør hos LMS (valgt 2020 og 2022)

Stine Lene Hansen, chef for landsdækkende socialt arbejde i Kirkens Korshær (valgt 2017, 2019 og 2021)

Susanne Svenningsen, national rådgivningschef i Mødrehjælpen (valgt 2018, 2019 og 2021)

Valg og udpegelse til bestyrelsen sker for to år ad gangen, og medlemmer kan genvælges eller genudpeges to gange. Halvdelen af medlemmerne afgår i lige år og halvdelen i ulige år for at fastholde viden, historik og relationer i bestyrelsen.

Modtag nyhedsbrev

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få information om RådgivningsDanmarks aktiviteter.