#Akkreditering

Opdatering af kvalitetsmodellen

sep 06, 2018

RådgivningsDanmarks kvalitetsmodel er blevet opdateret. Formålet med opdateringen er at holde modellen så tidssvarende, relevant og præcis som mulig, så den dels afspejler rådgivningernes hverdag, dels de krav til kvalitet RådgivningsDanmark ønsker at stille til rådgivningsfeltet.

Kvalitetsmodellen, som gratis sociale rådgivninger bliver akkrediteret efter, har gennemgået den første opdatering, siden testfasen sluttede i 2016. Opdateringen er blandt andet sket med henblik på at ajourføre modellen i forhold til ny lovgivning, fx GDPR, samt på baggrund af erfaringer fra de hidtidige akkrediteringsforløb og stigende vidensniveau om rådgivningsfeltet generelt.

Læs om den første evaluering af akkrediteringsordningen

Konkret indebærer opdateringen, at enkelte af modellens formål er blevet skærpet. Ligesom nogle af kriterierne er blevet tilpasset, andre slettet, og et par nye er kommet til.

Et af de nye kriterier drejer sig om ledelsens ansvar for at sikre trivsel blandt frivillige og ansatte i rådgivningen. Kvalitetsmodellen har ikke hidtil haft konkret fokus på arbejdsmiljø i rådgivningerne, men god trivsel er blandt andet en forudsætning for kontinuitet, som igen har betydning for kvaliteten af den rådgivning, tilbuddet yder. Det er således i dette kvalitetsperspektiv, at RådgivningsDanmark, herunder akkrediteringsnævnet, har vurderet, at trivsel bør indgå som et kriterie i kvalitetsmodellen.

I forbindelse med opdateringen er ”Vejledning til RådgivningsDanmarks kvalitetsmodel” også blevet revideret. Som noget nyt indeholder vejledningen definitioner på centrale begreber i modellen, som fx ”faglig tilgang”. Derudover er der konkrete eksempler på nogle af de forhold, kriterierne referer til, fx etiske og værdibaserede dilemmaer, trivsel og lovgivningsmæssige rammer.

Hvad betyder opdateringen for akkrediterede rådgivninger?

De enkelte akkrediterede rådgivningstilbud hos RådgivningsDanmarks medlemsorganisationer skal til enhver tid leve op til den gældende kvalitetsmodel. Det betyder selvfølgelig, at de rådgivninger, der går i gang med akkreditering nu og fremadrettet, skal forholde sig til ”den nye” kvalitetsmodel. For de rådgivninger der allerede er akkrediteret, betyder det, at de i forbindelse med den årlige opfølgning skal dokumentere, at de lever op til den opdaterede model.

Vi vil gerne akkrediteres i 2019. Hvad gør vi nu?

Alle ovenstående dokumenter findes på RådgivningsDanmarks medlemsside.

Læs flere nyheder
Modtag nyhedsbrev

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få information om RådgivningsDanmarks aktiviteter.