Om Rådgivningsdanmark

RådgivningsDanmark – brancheforeningen for sociale rådgivningstilbud

Vi er en forening af organisationer, der yder gratis rådgivning til mennesker i komplicerede livssituationer.

Sikker adgang til kvalificeret rådgivning

Vores vision er, at mennesker i komplicerede livssituationer er sikret adgang til gratis rådgivning af høj kvalitet.

Høj kvalitet i rådgivningsarbejdet

Vi ønsker at synliggøre kvaliteten i de sociale rådgivningstilbud og at understøtte kvalitetsudvikling af rådgivningsarbejdet.

Fælles standarder og plads til selvstændighed

Vi arbejder på at etablere fælles kvalitetsstandarder, som også kan rumme tilbuddenes selvstændighed.

Baggrund

I Danmark har vi en lang række sociale rådgivningstilbud. Det vil sige organisationer, der tilbyder gratis rådgivning til mennesker i komplicerede livssituationer. Formålet med RådgivningsDanmark er at samle organisationerne og skabe fælles standarder for kvaliteten i rådgivningstilbuddene.

De sociale rådgivningstilbud i Danmark er meget forskellige – i forhold til bl.a. rådgivningsformen, den faglige baggrund og organisationens størrelse. På grund af denne forskellighed er der ingen fælles standarder for branchen. Det vil vi gerne rette op på.

Derfor har vi udviklet et unikt akkrediteringssystem, der er målrettet sociale rådgivningstilbud. Akkrediteringssystemet skal sikre, at det enkelte tilbud lever op til branchens fælles standarder. Samtidig er det designet til at give plads til den forskellighed og selvstændige nytænkning, der kendetegner branchen. Læs mere om akkrediteringssystemet.

Formålet med akkrediteringssystemet er først og fremmest at sikre kvalificeret rådgivning til mennesker i komplicerede livssituationer ved at bidrage til at udvikle kvaliteten og rådgivningsfagligheden hos medlemsorganisationerne.

RådgivningsDanmark er for alle organisationer, der tilbyder rådgivning til mennesker i komplicerede livssituationer. Tilbuddene skal dog være gratis og organisationsbårne. Vi inkluderer alle former for rådgivning – uanset om tilbuddet er lønnet eller frivilligt, om rådgivningen foregår individuelt eller i grupper, fysisk, telefonisk eller online. Læs mere om vores nuværende medlemmer.

Udviklingen af RådgivningsDanmark

RådgivningsDanmark er stadig under udvikling som brancheforening. Akkrediteringssystemet skal implementeres, og de auditorer, der skal varetage akkrediteringsprocessen, skal uddannes. Vi forventer at være i egentlig drift sommeren 2017.

Udviklingen af brancheforeningen er støttet af Det Obelske Familiefond. Socialt Udviklingscenter SUS står for processen med at udvikle og etablere foreningen og er sekretariat for RådgivningsDanmark i udviklingsfasen.

Obel-familiefondSUS Logo

Bestyrelse

Bestyrelsen står for den overordnede ledelse af RådgivningsDanmark mellem generalforsamlingerne. Bestyrelsen har en formand, seks medlemmer og to suppleanter:

 • Jeppe Kristen Toft, Livslinien (Formand)
 • Mads Roke Clausen, Mødrehjælpen (Næstformand)
 • Anna Bjerre, GirlTalk.dk
 • Bodil Dichow, Thora Center
 • Jessy Mikkelsen, Linien
 • Birgitte Horsten, Landsforeningen Spædbarnsdød
 • Steen Andersen, Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade – LMS
 • Jeppe Hald, Sexinien for Unge (suppleant)
 • Christina Wind, RedenUng (suppleant)

Fagligt panel

Et panel af eksperter har bidraget med faglige input til udviklingen af akkrediteringssystemet og organisationen. Følgende personer har støttet RådgivningsDanmark gennem det faglige panel:

 • Laura Auken Larsen, centerchef, Center for frivilligt Socialt Arbejde
 • Frank Ebsen, forskningsleder og docent på Institut for Socialt Arbejde, Metropol
 • Else Lund Frydensberg, kontorchef  for Socialtilsyn og National Koordination, Socialstyrelsen
 • Ann-Sofie Bech von Hielmcrone, vicekontorchef i Kontoret for Resultater og sekretariatsleder for akkrediteringssekretariatet, Københavns Kommune
 • Robert Hinnerskov, generalsekretær ISOBRO
 • Susanne Holm, jurist med speciale i brugerrettigheder og lektor på VIA University College
 • Helle Jensen, brugerrepræsentant og bestyrelsesmedlem i Landsforeningen Spædbarnsdød
 • Liselotte Juul, tidl. direktør i Akkreditering Danmark
 • Ida Koch, psykolog og medlem af bestyrelsen i Børns Vilkår
 • Hanne Kathrine Krogstrup, professor og dekan, AAU, Aalborg Universitet
 • Sussi Maack, chefkonsulent i SUS og tidl. sekretariatsleder hos Frivilligcentre & Selvhjælp Danmark (FriSe)
 • Helle Walsted Samuelsen, uddannelsesleder på Institut for Socialt Arbejde, Metropol og tidl. leder af rådgivnings- og krisecentret hos Danner

Nyhedsbrev

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få en månedlig opdatering om RådgivningsDanmarks aktiviteter.