Vision og mission

Vision

RådgivningsDanmarks vision er, at gratis social rådgivning til mennesker i komplicerede livssituationer er let tilgængelig og af højeste kvalitet.

Mission

RådgivningsDanmarks mission er at styrke medlemmernes organisatoriske og faglige udvikling ved at arbejde med fælles kvalitetsstandarder og facilitere videndeling og kvalitetsudvikling gennem netværk, faglige arrangementer mv.

Med en akkrediteringsordning vil RådgivningsDanmark synliggøre og sikre kvaliteten i rådgivningsbranchen til gavn for brugere af forskellige typer af rådgivning og andre aktører, der beskæftiger sig med rådgivning.

RådgivningsDanmark vil desuden samle og styrke branchen ved at tale rådgivningsbranchen op og ved at varetage fælles faglige og politiske interesser på tværs af branchen.

"RådgivningsDanmark kan være med til at opstille nogle pejlemærker, og samtidig kan vi gøre hinanden dygtigere ved at dele vores erfaringer, indhente ny viden og sætte centrale spørgsmål på dagsordenen."
Jessy Mikkelsen, leder i Startlinjen
Modtag nyhedsbrev

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få information om RådgivningsDanmarks aktiviteter.