Vision, mission og værdigrundlag

Vision

Vi vil sikre, at gratis rådgivning til mennesker i komplicerede livssituationer er tilgængelig og af højeste kvalitet.

Mission

Vi vil styrke vores medlemmers organisatoriske og faglige udvikling ved at etablere fælles kvalitetsstandarder og facilitere videndeling og kvalitetsudvikling gennem netværk, seminarer mv.
Vi vil styrke branchen ved at sætte en fælles dagsorden politisk.

Værdigrundlag

Kvalitet
Vi vil synliggøre, legitimere og sikre kvaliteten i rådgivningsbranchen gennem en akkrediteringsordning, så medlemmer kan få et kvalitetsstempel på deres arbejde, og det bliver gennemskueligt for brugere, hvem de trygt kan henvende sig til.

Udvikling
Vi tilbyder faglig udvikling gennem netværk, videndeling, tema- og kvalitetsarrangementer.

Synlighed
Vi vil synliggøre og legitimere medlemmernes rådgivning, så mennesker i komplicerede livssituationer kan finde vej til kvalificeret rådgivning.
Samtidig vil vi fremme vores medlemmers interesser og være et talerør for branchen.

RådgivningsDanmark kan være med til at opstille nogle pejlemærker, og samtidig kan vi gøre hinanden dygtigere ved at dele vores erfaringer, indhente ny viden og sætte centrale spørgsmål på dagsordenen.

Jessy Mikkelsen, leder i Startlinjen