Søg PUF-midler til akkreditering

Viljen er der. Alle RådgivningsDanmarks medlemsorganisationer planlægger med tiden at komme i gang med akkrediteringsprocessen. Men nogle gange spænder økonomien ben. Sådan var det også hos Dansk Stalking Center, som efter sparring med RådgivningsDanmark endte med at søge PUF-midler fra Socialstyrelsen og fik dem.

“Dansk Stalking Center har eksisteret i seks år, og jeg ser det som et naturligt skridt i vores løbende udviklingsproces, at vi nu skal akkrediteres. Men vi havde ikke selv råd til at betale for det, og derfor var det oplagt for os at søge PUF-midler for at komme i gang,” siger direktør Lise Linn Larsen.

Selvom bevillingen ikke er kæmpestor, har den været afgørende for, at akkrediteringsprocessen kan komme i gang.

“Det har betydet, at vi har ansat en studentermedarbejder, som kan være med til at skubbe projektet i gang sammen med vores fagmedarbejdere. Uden de ekstra ressourcer, havde det ikke været muligt,” siger Lise Linn Larsen.

PUF-midler gives også til udvikling
PUF er en forkortelse for Puljen for frivilligt sociale arbejde, som Socialstyrelsen hvert år uddeler som støtte til projekter, som skal forebygge og afhjælpe problemer for mennesker, som er socialt truede eller befinder sig i en svær livssituation.

Midlerne uddeles ikke kun til nye projekter. Akkreditering og dermed opkvalificering af rådgivninger kan også komme i betragtning.

Trine Nyby, som er direktør i RådgivningsDanmark, opfordrer medlemsorganisationer, som har brug for ekstra midler til akkreditering til at søge.

“Vi ved, at midlerne er små i mange af vores mindre medlemsorganisationer. Derfor er jeg glad for, at Socialstyrelsen også uddeler PUF-midler til akkreditering og dermed kvalitetsudvikling af eksisterende rådgivningstilbud. Og derfor opfordrer vi til, at organisationerne tænker den mulighed med ind i processen, når de skal planlægge et akkrediteringsforløb,” siger hun.

Akkreditering er en naturlig del af organisationsudviklingen
Hos Dansk Stalkingcenter glæder Lise Linn Larsen sig til akkrediteringsforløbet. Hun mener, det er vigtigt, at de frivillige rådgivninger sikrer fagligheden i deres arbejde.

Der stilles andre krav til organisationerne i dag end for ti eller tyve år siden. Dengang bar de frivillige rådgivninger mere præg af græsrodsarbejde med frivillige uden fagrelevant baggrund, end det er tilfældet nu. Derfor ser hun akkreditering som en naturlig del af udviklingsprocessen i organisationen.

“Min forventning til forløbet med RådgivningsDanmark er, at vi bliver klogere og bedre til det, vi gør. Vi har altid arbejdet meget bevidst med kvalitet, men vi glæder os til at få det arbejde sat endnu mere på skinner. Jeg tror, akkreditering er den rigtige vej at gå for os i de frivillige rådgivninger. Vi skal sikre fagligheden i det, vi gør. Og det forpligter, når man får midler fra puljer og fonde til at udvikle sig,” siger hun.

Gode råd om at søge midler
RådgivningsDanmark har udarbejdet et dokument, som giver inspiration til, hvordan man kan beskrive værdien af en akkrediteringsproces, når man søger fonds- eller puljemidler.

Læs den her.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Få spændende nyheder, læs faglige artikler og se vores arrangementer

Nej tak, jeg vil ikke tilmelde mig.