Ny bog skal give kvalitetsløft af telefonrådgivning

Den 30. maj udkom en ny grundbog om telefonrådgivning, som er blevet til i et samarbejde mellem Mødrehjælpen og RådgivningsDanmark. Formålet med den er at tilbyde et fagligt og vidensbaseret grundlag for rådgivning via telefonen og dermed et generelt kvalitetsløft af telefonrådgivning på NGO-feltet og i regi af det offentlige.

326.000. Så mange henvendelser besvarede RådgivningsDanmarks medlemmer i 2020. 62% af dem blev besvaret over telefonen. Dermed er telefonrådgivning den mest udbredte rådgivningsform på NGO-feltet.

I betragtning af hvor meget telefoner bliver brugt til rådgivning, er der alligevel skrevet forsvindende lidt om den som metode på dansk. Men med udgivelsen af Telefonrådgivning – En grundbog tager rådgivningsbranchen et vigtigt skridt mod at cementere telefonrådgivning som selvstændig faglig disciplin.

”Der er skrevet rigtig meget om fysisk rådgivning, men litteraturen om telefonrådgivning er meget sparsom, selvom det er et meget brugt medie i mange rådgivninger,” fortæller Susanne Svenningsen, som er National Rådgivningschef i Mødrehjælpen.

Hun forklarer, at Mødrehjælpen altid har lagt vægt på at stå metodemæssigt og fagligt stærkt i deres rådgivning, og da man i organisationen så et behov for at styrke telefonrådgivning som metode, inviterede den RådgivningsDanmark til et samarbejde.

Fagligt og vidensbaseret grundlag og et kvalitetsløft
Direktør i RådgivningsDanmark Trine Nyby så et samarbejde om en grundbog for telefonrådgivning som et helt naturligt næste skridt i arbejdet med at løfte kvaliteten på tværs af rådgivningsfeltet.

”Det gav god mening for os at se på det grundlag, vi har for at uddanne både de kommende rådgivere og de nuværende rådgivere. Det er vores opgave som brancheforening at være med til at sikre, at telefonrådgivere baserer deres rådgivning på en solid faglighed,” siger hun.

Susanne Svenningsen håber, at rådgivninger bredt set kan bruge bogen til at reflektere over egen praksis.

”Måske især de rådgivere, der ikke før har tænkt over, at telefonrådgivning er en særlig disciplin, som udføres i en særlig kontekst,” siger hun, og nævner samtidig en styrket faglig stolthed blandt rådgivere, som et væsentligt succeskriterium for bogen.

Fælles faglighed som rekrutteringsværktøj
En anden virkning af grundbogen bliver forhåbentlig, at flere studerende og færdiguddannede på professionshøjskolerne bliver motiveret til at søge ind på NGO-feltet.

Efter corona har det været svært for mange rådgivninger at rekruttere og fastholde frivillige. Det er en af de største og mest presserende udfordringer hos vores medlemmer lige nu, fortæller Trine Nyby.

”Vi har undervejs i skriveprocessen fået sparring fra Professionshøjskolen, som bl.a. uddanner fremtidens socialrådgivere. Det har været med til at sikre bogens relevans, men jeg håber også, at bogen kan skabe et bredere felt af kandidater til at løfte rådgivningsopgaven ude i organisationerne. De studerende skulle gerne få en forståelse af, at rådgivningsfeltet er solidt fagligt funderet med en stærk fælles faglig identitet,” siger hun.

Tæt samarbejde
Både Trine Nyby og Susanne Svenningsen fremhæver styrken ved et tæt samarbejde mellem brancheorganisation og medlemmer.

”Vi har hver især bragt noget unikt i spil. I RådgivningsDanmark har vi en stærk viden om rådgivningsfeltet og kvalitetsarbejdet, og i Mødrehjælpen har de en stor viden om de konkrete rådgivningsfaglige metoder samt praksiserfaringer. Derfor har vi suppleret hinanden godt og lært meget af samarbejdet,” siger Trine Nyby.

Susanne Svenningsen supplerer.

”RådgivningsDanmark har sikret, at bogen bliver bredt forankret i rådgivningsfeltet, og at den bliver relevant for flest mulige. Behovet for bogen er vokset ud af vores konkrete virkelighed her i Mødrehjælpen, men den store viden RådgivningsDanmark har om kvalitet, har gjort den anvendelig for flere,” siger hun.

Undervisningsmateriale på vej
Stefan Herman, som er rektor på Københavns Professionshøjskole og formand for Danske professionshøjskoler, har skrevet forordet til bogen, og kalder den ”ventet.”

Der er altså brug for bogen på professionshøjskolerne, men organisationerne bag ønsker også, at den skal være let at bruge for rådgivningstilbuddene. Derfor vil de i efteråret udvikle en række supplerende undervisningsmaterialer, som skal hjælpe rådgivningerne med at bringe bogen og dens pointer i spil ude i rådgivningstilbuddene i efteruddannelsen af rådgivere, på medarbejderdage mv.

Bogen Telefonrådgivning – En grundbog udkommer den 31. maj 2022 på Akademisk forlag.

Det er Kvalitetskonsulent i RådgivningsDanmark Ulla Lyndby Christensen og Socialrådgiver i Mødrehjælpen Nanna Boysen, som har skrevet bogen med inddragelse af viden og input fra kollegaer i de to organisationer.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Få spændende nyheder, læs faglige artikler og se vores arrangementer

Nej tak, jeg vil ikke tilmelde mig.