Økonomi- og gældsrådgivninger får et kvalitetsløft med nyt samarbejde

Til august byder RådgivningsDanmark velkommen til en række nye medlemsorganisationer, når der indledes et nyt, tæt samarbejde med Den Nationale Vidensfunktion for frivillig og vederlagsfri økonomi- og gældsrådgivning – i daglig tale kaldet Vidensfunktionen. Formålet er at sikre et kvalitetsløft af økonomi- og gældsrådgivninger gennem akkreditering.

Ida Westergaard, som arbejder som udviklingskonsulent i Vidensfunktionens sekretariat, er begejstret over det nye samarbejde, hvor medlemsorganisationerne i Vidensfunktionen fremadrettet kan blive akkrediteret efter RådgivningsDanmarks kvalitetsmodel med et særligt tillægsmodul for økonomi- og gældsrådgivninger.

”I Vidensfunktionen har vi udviklet en kvalitetsmodel, som bygger på nogle af de generelle parametre, som også indgår i RådgivningsDanmarks model, men vi havde brug for at få den opdateret, for der er sket rigtig meget på det sociale område de seneste år. Og så har vi manglet, at der blev tilknyttet en akkrediteringsordning. Det har vores medlemmer efterspurgt. Derfor er vi glade for at kunne indlede dette samarbejde med RådgivningsDanmark,” siger hun.

Sektorløft
Ida Westergaard mener, at samarbejdet med RådgivningsDanmark vil løfte hele sektoren for økonomi- og gældsådgivninger.

Der er udviklet et særligt tillægsmodul til kvalitetsmodellen for økonomi- og gældsrådgivninger. Det omfatter syv kriterier fordelt på tre temaer i kvalitetsmodellen, som dækker nye områder og problemstillinger. De syv kriterier dækker blandt andet, at man i en økonomi- og gældsrådgivning skal være meget bevidst om sin habilitet, så en frivillig, der til daglig arbejder i Danske Bank, ikke pludselig skal rådgive en borger med gæld til samme bank. De syv kriterier er i øjeblikket ved at blive afprøvet gennem testforløb for udvalgte medlemmer.

”Når modellen og de nye kriterier om økonomi- og gældsrådgivning er klar, vil det forhåbentlig skabe en ny bevidsthed om kvalitetsarbejdet. Det vil blive tydeligere for vores medlemmer, hvorfor og hvordan de skal arbejde med kvalitet. Kvalitetsarbejdet bliver samtidig sat mere i system, når man har en akkrediteringsmulighed. Det bliver fælles læring for alle og en mulighed for organisationsudvikling i de enkelte rådgivninger,” fortæller hun.

Plads til forskellighed
Vidensfunktionens 15 medlemsorganisationer har det til fælles, at de rådgiver udsatte borgere med lav indkomst, lavt rådighedsbeløb og gæld. Men selvom målgruppen overordnet set er den samme, er medlemsorganisationerne, som både omfatter boligselskaber, sociale organisationer, frivilligcentre, fagbevægelsen og forbrugerorganisationer, også meget forskellige, og det skal kvalitetsmodellen kunne rumme.

”Det er vigtigt for vores medlemmer, at der både er fælles standarder for kvalitet, men også plads til forskellighed. Vores medlemmer har forskellige målgrupper, forskellig geografi, forskellig organisering og forskellig størrelse, og det gode ved RådgivningsDanmarks kvalitetsmodel er netop, at den ikke er til for at ensrette, men for at give rammer for udvikling”, siger Ida Westergaard.

Del af noget større
Fem af Vidensfunktionens medlemsorganisationer er i forvejen medlemmer af RådgivningsDanmark, mens de sidste ti vil være nye medlemmer, som skal i gang med et akkrediteringsforløb. Det betyder, at alle Vidensfunktionens medlemmer i løbet af sommeren bliver en del af den større sociale rådgivningsbranche, som RådgivningsDanmark repræsenterer.

”Jeg tror og håber på, at det vil være en aha-oplevelse for nogle af vores medlemsorganisationer, fordi borgerne, som de rådgiver, ofte har meget sammensatte problematikker, som andre rådgivninger beskæftiger sig med. Som medlemmer af RådgivningsDanmarks vil økonomi- og gældsrådgivere få mulighed for at sparre med andre rådgivere og forhåbentlig få øjnene op for nye samarbejder,” afslutter Ida Westergaard.

RådgivningsDanmark byder de mange nye medlemmer velkommen ved en kick off-dag i september med et skræddersyet forløb og en grundig introduktion til akkrediteringsforløbet.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Få spændende nyheder, læs faglige artikler og se vores arrangementer

Nej tak, jeg vil ikke tilmelde mig.