Ny medlemsundersøgelse: Behov for fokus på fællesskaber og langsigtede sociale indsatser efter corona

Spørger man RådgivningsDanmarks medlemmer er der ikke tvivl om, at coronakrisen har sat sig sine spor i rådgivningsfeltet. Både blandt de rådsøgende og internt i rådgivningerne har corona givet udfordringer ifølge en ny spørgeskemaundersøgelse.

Igennem de seneste to års coronapandemi har de sociale og gratis rådgivningstilbud spillet en uvurderlig rolle for mennesker, som har søgt støtte og hjælp. En ny spørgeskemaundersøgelse foretaget blandt RådgivningsDanmarks medlemmer kortlægger, hvordan både rådsøgende og rådgivninger har været påvirket af to år med nedlukning og krise.

Nye og forværrede problematikker
39 pct. af rådgivningerne har oplevet, at deres målgruppe har henvendt sig med forværrede problematikker på grund af coronapandemien – altså mere end hver tredje rådgivning.

Derudover har 37 pct. af rådgivningerne oplevet, at der er kommet nye problematikker til hos deres målgruppe. Det handler for eksempel om ensomhed og familiekonflikter som følge af isolation, mangel på hjælp fra nedlukkede, offentlige tilbud og længere ventetid på vigtige afgørelser.

Brug for at styrke fællesskaber
Coronakrisen har for mange betydet øget brug for hjælp og støtte og forværrede problematikker. Næsten halvdelen af RådgivningsDanmarks medlemmer vurderer, at coronakrisen i høj eller meget høj grad har alvorlige negative følgevirkninger, som kræver langsigtede tiltag overfor målgruppen. Mange har oplevet at føle sig ensomme og sat uden for vigtige fællesskaber.

I fritekstbesvarelserne efterspørger RådgivningsDanmarks medlemmer derfor en endnu større indsats for at involvere ensomme eller udsatte mennesker i meningsfulde fællesskaber. Eksempelvis ved i langt højere grad at indtænke civilsamfundet i langsigtede strategiplaner.

Rekruttering af frivillige største interne udfordring
Også internt i mange rådgivninger har corona sat dagligdagen under pres. 39 pct. af RådgivningsDanmarks medlemmer svarer i undersøgelsen, at rekruttering af rådgivere og eller frivillige er blandt deres største udfordringer i øjeblikket.

Det har været svært at fastholde og rekruttere frivillige under corona, da man i begrænset omfang har kunnet mødes fysisk, hvilket også har udfordret oplæringen af de nye frivillige. Derudover har mange rådgivninger omstillet sig og igangsat nye initiativer, for at tilpasse rådgivningen til målgruppen.

34 pct. svarer således, at en af de største udfordringer lige nu og her er, at sikre den daglige drift med de mange ekstra initiativer, der er søsat. Kun to ud af de 41 medlemmer, der har svaret på spørgeskemaet, oplever ikke udfordringer i øjeblikket.

Flere svarpersoner efterlyser derfor indsatser rettet mod at styrke de frivillige kræfter.

FAKTA OM UNDERSØGELSEN
Data er indsamlet blandt RådgivningsDanmarks medlemmer via en elektronisk spørgeskemaundersøgelse.

Spørgeskemaet er sendt til rådgivningsledere og -koordinatorer i 63 medlemsorganisationer, som på daværende tidspunkt udgjorde antallet af medlemsorganisationer.

Heraf har 41 medlemsorganisationer gennemført undersøgelsen. Dette giver en svarprocent på 65.

Svarene fra spørgeskemaundersøgelsen er indsamlet i perioden januar til februar 2022.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Få spændende nyheder, læs faglige artikler og se vores arrangementer

Nej tak, jeg vil ikke tilmelde mig.