Afgående formand: Vi har skabt en bredt anerkendt kvalitetsmodel, som gør en kæmpe forskel

Når der den 17. maj er generalforsamling i RådgivningsDanmark, takker Jeppe Kristen Toft, direktør i Livslinien, af som formand efter syv år på posten. I dette interview fortæller han om arbejdet med at udvikle en kvalitetsmodel og rejse en helt ny dagsorden om kvalitet i social rådgivning.

”Jeg er allermest stolt af, at vi i RådgivningsDanmark er lykkedes med at samle så mange rådgivninger omkring en kvalitetsdagsorden og en kvalitetsmodel, som er bredt anerkendt og solidt fagligt funderet. Det er faktisk rigtig stærkt, fordi vi nu kan vise omverdenen, at kvalitet kan dokumenteres. Det var det, vi ville.”

Sådan svarer Jeppe Kristen Toft, når han bliver spurgt ind til de vigtigste resultater gennem de næsten ti år, han har været en del af RådgivningsDanmark. Han har været med helt fra det første møde, arrangeret af Det Obelske Familiefond i sensommeren 2013.

Dybest set handler den kvalitetssikring, RådgivningsDanmark arbejder for, om en særlig forpligtelse, mener Jeppe Kristen Toft.

”Når man tillader sig at tilbyde rådgivning til mennesker i svære livssituationer, skal man være sikker på, at det man leverer, er i orden. Men det kan være svært at se sin egen praksis udefra og vurdere den. Derfor var der, og er der, et stort behov for at hjælpe alle organisationerne til at se på egen praksis, og hvordan de hver især kan løfte kvaliteten og sikre bedre tilbud til brugerne”, siger han.

Identitetsløft for branchen
Jeppe Kristen Toft kan se, at rådgivningsbranchen har været igennem en stor og vigtig udvikling, siden RådgivningsDanmark startede sit arbejde. RådgivningsDanmark har givet branchen et identitetsløft, mener han.

”Jeg synes, at det er fantastisk, at vi nu kan sætte kvalitet på formel. Det er lykkedes at samle en forgrenet og vildtvoksende branche og blive enige om, hvordan man betragter kvalitet objektivt. Ved at bruge kvalitetsmodellen og blive akkrediteret kan rådgivningerne nu dokumentere, at de gør det godt, fordi vi kan måle det. At kunne sætte kvalitet på formel i en ukontrolleret branche har været et kæmpe skridt. Det var helt utænkeligt for ti år siden,” fortæller han.

Kvalitetsarbejdet udfordrer fordomme
Ud over at sikre et konkret kvalitetsløft i de sociale rådgivninger har den afgående formand også været optaget af at ændre på nogle af de fordomme, omverdenen kan have om gratis og frivillig rådgivning.

”Mange af RådgivningsDanmarks medlemsorganisationer benytter sig af frivillige. Og alle medlemsorganisationer har gratis tilbud. Ordene ”frivillig” og ”gratis” har for nogle mennesker en klang af noget mindre seriøst eller noget af ringere kvalitet. Det smitter desværre af på opfattelsen af de tilbud, organisationerne har. En måde at imødegå denne holdning er at arbejde målrettet mod at løfte kvaliteten og vise det på en måde, så det bemærkes udenfor organisationerne, så det matcher virkeligheden bedre og løfter branchens image,” siger Jeppe Kristen Toft.

Nødvendigt supplement
Tilliden til de gratis, sociale rådgivningstilbud er desuden vigtig af en særlig grund, fortsætter han:

”I Danmark er vi i den situation, at det offentlige systems tilbud overhovedet ikke rækker til at dække behovet for hjælp inden for det sociale og sundhedsfaglige område. Derfor er vi som samfund afhængige af, at der findes organisationer, der har et supplerende eller alternativt tilbud til det offentlige systems. Og derfor er det vigtigt, at vi kan dokumentere for omverdenen, at vores tilbud er reelle og et kvalificeret supplement til det, systemet ellers tilbyder.”

Fælles talerør
Et af formålene med at stifte RådgivningsDanmark var også at få etableret et fælles talerør for organisationerne. Netop fortalerarbejdet bliver vigtigt i fremtiden, mener Jeppe Toft Kristensen.

”Ikke alle medlemsorganisationer er store nok til selv at have en stemme i den offentlige debat. Derfor er det ultimative mål for en brancheforening at sikre, at medlemmerne har en fælles stemme. Så RådgivningsDanmark skal blive ved med at vise, hvad vi gør, og hvordan vi gør, når vi arbejder med kvalitet. Gør vi det, kommer vi ikke til at miste vores berettigelse,” afslutter han.

Formandsvalg
Der vælges ny formand ved RådgivningsDanmarks generalforsamling den 17. maj 2022.

Fristen for at stille op til formandsvalget er den 17. marts 2022.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Få spændende nyheder, læs faglige artikler og se vores arrangementer

Nej tak, jeg vil ikke tilmelde mig.