#Nyt fra RådgivningsDanmark

Ny pris for akkreditering

feb 27, 2017

I lyset af, at vi har fået SATSpuljemidler, har bestyrelsen besluttet at nedsætte akkrediteringsgebyret til 10.000 kr, og vil indstille til generalforsamling, at akkrediteringsgebyret også nedsættes til næste akkrediteringsrunde.

Det nye lavere gebyr således gælder for den nuværende runde og vi forventer at det også vil gælde for den næste akkrediteringsrunde.

Flere rådgivninger får muligheden

Bestyrelsen har prioriteret et nedsat gebyr på akkreditering, for at midlerne direkte skal gavne medlemmernes arbejde med kvalitet.
Med det nedsatte gebyr håber vi, at flere rådgivninger får mulighed for at blive akkrediteret og dermed får et kvalitetsstempel på deres arbejde.

Vi forventer at gennemføre den næste akkrediteringsrunde til efteråret. Der vil være 10 pladser.
Kontakt sekretariatet på info@raadgivningsdanmark.dk hvis I allerede nu ved at I gerne vil have en plads.

Læs flere nyheder
Modtag nyhedsbrev

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få information om RådgivningsDanmarks aktiviteter.