#Akkreditering

Nu kan associerede medlemmer blive akkrediteret

jun 24, 2019

Generalforsamlingen vedtog i maj forslaget om at udvide akkrediteringsordningen, så det også er muligt for associerede medlemmer, fx offentlige rådgivninger, at blive akkrediteret efter RådgivningsDanmarks kvalitetsmodel.

Forslaget er opstået på baggrund af løbende henvendelser fra eksisterende og potentielle associerede medlemmer – tidligere betegnet støttemedlemmer – som er interesserede i akkreditering. Indtil videre har akkreditering kun kunnet opnås via et fuldt medlemskab – som associerede medlemmer, typisk offentlige institutioner, ikke har mulighed for at tegne.

Derfor stillede bestyrelsen på dette års generalforsamling forslag om muligheden for akkreditering af associerede medlemmer.

Læs om akkreditering

Mange af de offentlige tilbud ligner til forveksling tilbuddene blandt foreningens eksisterede medlemmer. De tilbyder gratis, anonym og social rådgivning til mennesker i vanskelige livssituationer og er optagede af at udvikle og sikre kvaliteten. Kun finansiering og forankringen adskiller dem fra foreningens medlemmer og ofte kun i form af mindre variationer.

Ingen demokratisk magt til associerede medlemmer

Der medfølger ikke demokratisk magt, det vil sige stemmeret på generalforsamling, til støttemedlemmer sammen med muligheden for akkreditering. Bestyrelsen mener, det er vigtigt, at RådgivningsDanmark forbliver en forening stærkt forankret i civilsamfundet, og at det således også er civilsamfundsorganisationer, der har mandatet til at beslutte foreningens udvikling og virke.

Derudover har associerede medlemmer – i lighed med tidligere – adgang til alle medlemstilbud (rådgivningsfaglige arrangementer, netværk og publikationer) og nu altså også adgang til akkreditering.

Interesseret i akkreditering?

Kontakt RådgivningsDanmark på info@radgivnings.dk

Læs flere nyheder
Modtag nyhedsbrev

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få information om RådgivningsDanmarks aktiviteter.