#Nyt fra RådgivningsDanmark

Midtvejsmøde 2019

nov 25, 2019

Torsdag den 21. november holdt RådgivningsDanmark midtvejsmøde for medlemsorganisationer. På dagsordenen var blandt andet forslag om medlemskontingent og akkrediteringsgebyr for 2020.

RådgivningsDanmarks formand, Jeppe Toft (Livslinien), indledte med at fortælle, at bestyrelsen har suppleret sig selv med to nye bestyrelsesmedlemmer siden sidste generalforsamling, nemlig Astrid Læssø, der er partner i konsulenthuset BETA, og Yildiz Akdogan, tidligere folketingspolitiker for Socialdemokratiet.

Endelig gav formanden de gode nyheder om den fireårige forlængelse af foreningens driftsbevilling og takkede for den flotte medlemsopbakning i en turbulent tid.

Find referat fra midtvejsmødet 2019

medlemskontingent

Bestyrelsens forslag til medlemskontingent for 2020 blev enstemmigt vedtaget af medlemsorganisationerne. Forslaget til en opdateret betalingsnøgle for gradueret medlemskontingent fastholder det eksisterende kontingentniveau, men kriterierne for hvilken kontingentgruppe, rådgivningerne tilhører, er med forslaget blevet ændret.

Associerede medlemmer med rådgivningstilbud indplaceres fra 2020 efter samme princip. Associerede medlemmer uden rådgivningstilbud indplaceres fremover, ligesom det sker i dag; til et fast kontingent uafhængigt af størrelse.

Læs om medlemskab og priser

Pris for akkreditering

Bestyrelsens forslag om akkrediteringsgebyr for 2020 blev enstemmigt vedtaget af medlemsorganisationerne. Et vigtigt princip for prisfastsættelsen efter den nye betalingsnøgle er, at de mindste rådgivninger får den største rabat. Derudover er antallet af rådgivningslokationer et parameter, der har betydning for prisen på en akkreditering. Forslaget dækker over en række vejledende priser, mens den nøjagtige pris vil blive beregnet for hvert enkelt forløb.

Læs om akkreditering trin-for-trin

Læs flere nyheder
Modtag nyhedsbrev

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få information om RådgivningsDanmarks aktiviteter.