#Medlemsportræt

Medlemsportræt: LGBT-rådgivningen

sep 19, 2016

10 hurtige til Andreas Nielsen fra LGBT-rådgivningen

1. Hvem kontakter LGBT-rådgivningen?

Vi får henvendelser fra mange forskellige personer, der har spørgsmål til køn og seksualitet. Både personer, der har brug for nogen at tale med omkring dem selv eller pårørende og fagpersoner. Det kan fx være forældre eller skolelærere, som er i berøring med LGBT-personer, og som mangler sparring for at kunne hjælpe personen.

2. Hvordan yder I rådgivning?

Vi har åbent hver torsdag kl. 18-20 for både personligt fremmøde og telefonisk rådgivning. De kan også sende en mail, og så har vi lige fået en chat, så man kan chatte med os via LGBT Danmarks hjemmeside.

3. Hvem er den perfekte rådgiver for jer?

For os er det er vigtigt at have forståelse for den specifikke henvendelse, fordi seksualitet og køn kan tage mange forskellige former. Der er ikke nogen one size fits all-rådgivning. Vi lægger også vægt på at kunne reflektere over kulturelle og socialt konstruerede normer om seksualitet og køn, så vi kan tilbyde brugerne nogle mere rummelige perspektiver.
LGBT-rådgivningen er en erfaringsbaseret rådgivning med frivillige rådgivere, hvor

brugerne også kan tale med en person, der har været i en lignende situation. Det er vigtigt for os, at kunne forstå de mennesker der henvender sig, og derfor har vi, som rådgivere, også forskellige områder og kompetencefelter.

fakta

LGBT Danmark har rådgivninger i Århus og København. LGBT-Rådgivningen består af frivillige, der selv identificerer sig som hhv. lesbiske, bøsser, biseksuelle og/eller transpersoner og andet. hos dem kan du få en uforpligtende snak om de tanker, du gør dig.

4. Hvad er jeres største ambition?

Vi vil gerne give alle dem, der henvender sig, muligheden for at leve det liv, være det køn og have den seksualitet, som passer til dem. Hjælpe dem til, at de kan udtrykke deres køn og seksualitet, selvom de udfordrer mainstream-normer.
På længere sigt er ambitionen en verden, hvor man ikke som seksuel minoritet skal leve med det stress, det kan medføre at bryde normerne.

5. Hvis I fik 10 mio. kr i morgen, hvad ville I så bruge dem på?

Vi får mange henvendelser fra LGBT-personer, som bor udenfor de store byer og mangler ligesindede og fællesskaber i deres nærområde.

Så vi ville helt sikkert bruge pengene på at etablere netværk for LGBT personer i alle egne i Danmark.

6. Hvordan arbejder I med kvalitet?

Vi holder opkvalificeringsdage, hvor der kommer eksterne oplægsholdere og underviser i LGBT-relevant stof. Det kan være nicher som trans-politik, normkritik, udfordringer forbundet med transkønnethed og sexologisk klinik osv. Vi har også et samarbejde med

en psykolog, som har specialiseret sig i LGBT området. Hun yder supervision og sparring på området, hvilket vi har brug for, når vi er en frivillig, erfaringsbaseret rådgivning.
Vi gør meget for at tale med hinanden om, hvordan vi bedst griber en henvendelse eller et emne an, så vi giver så kvalificeret rådgivning som muligt. Og så taler vi også med hinanden om vores forskellige kompetencer og områder.

7. Har du et eksempel fra jeres rådgivning, hvor I virkelig har gjort en forskel?

Vi ser fx en umiddelbar forskel, når forældre til LGBT-personer er i kontakt med vores rådgivning. For LGBT-personer har spring-ud processen måske stået på i flere år, hvor

det for forældrene er noget helt nyt og fremmed. Nogle forældre har svært ved at forstå og acceptere deres barn. Der har vi særligt held med at få vendt perspektivet for forældrene – vende linsen og sætte ord på, hvordan man som forældre kan gøre sig selv til en støtte for barnet i stedet for at være endnu en udfordring i spring-ud-processen.

8. Hvem er jeres helt/heltinde?

Alle rådgivninger siger nok det her, men de største helte er vores brugere!
Det er stadig svært for mange at springe ud, fordi de går i mod majoriteten og udfordrer normen. Samtidig tør de at række ud efter hjælp i en svær situation. Det synes vi er SÅ modigt!

9. Hvorfor er I medlem af RådgivningsDanmark?

For at sikre en rådgivning af høj kvalitet. Ligesom at vi får andre eksterne sparringspartnere til at give indspark, så vil vi også gerne at RådgivningsDanmark skal spille en rolle. At få andres blik ude fra og få sparring fra andre rådgivninger, som nok oplever mange af de samme problemstillinger, som os – det vil vi rigtig gerne være en del af.

10. Hvis LGBT’s rådgivning var et dyr, hvilket dyr ville I så være?

En enhjørning, men det er måske lidt for LGBT-stereotypt, haha. Men… hvis nu der fandtes et dyr, der hjalp giraffen med at nå de øverste blade. Sådan et dyr, som hjælper andre dyr til at komme over floden. Eller holde varmen om vinteren.
Hvis det dyr fandtes, så ville vi helt sikkert være det dyr!

Læs mere om LGBT-rådgivningen

Læs flere nyheder
Modtag nyhedsbrev

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få information om RådgivningsDanmarks aktiviteter.