#Medlemsportræt

Medlemsportræt: KFUM’s sociale arbejde

nov 29, 2016

10 hurtige til Morten Skov Mogensen fra KFUM’s sociale arbejde

1. Hvem modtager rådgivning hos jer?

KFUM’ s Sociale Arbejde yder hjælp, støtte og rådgivning til en bred vifte af socialt udsatte mennesker. I nogle sammenhænge er det mennesker, der har svært ved at gå til kommunen, fordi de synes barrieren er for stor. Disse finder i stedet hjælp og rådgivning i en social café, på et bosted for hjemløse eller i andre sammenhænge, hvor der er opbygget en tillidsrelation. I andre sammenhænge er det mennesker, der ønsker at forblive anonyme, som modtager rådgivning via nettet. Dette er særligt unge mennesker.

2. Hvordan yder I rådgivning?

Det der er essentielt for os, det er at møde socialt udsatte mennesker, der hvor de er. Derfor yder vi mange former for rådgivning i mange forskellige rammer, på nettet, over telefonen, face to face i caféer, men også fx på biblioteket. Dog er det online rådgivning og rådgivning i sociale tilbud, som udgør hovedparten af den rådgivning, vi giver.

3. Hvem er den perfekte rådgiver for jer?

Den perfekte rådgiver er bevidst om, at man kommer til at holde noget af den andens liv i sin hånd. Det fordrer, at man er i stand til at møde det menneske, der søger rådgivning, med en høj grad af empati og indlevelse koblet med stor faglighed – faglighed og hjerte skal gå hånd i hånd.

4. Hvad er jeres største ambition?

Vi ønsker på det individuelle plan at hjælpe de mennesker, der søger rådgivning positivt videre. Vi ønsker at bidrage til at håbet er vokset efter rådgivningen. På det overordnede plan ønsker vi at brede vores rådgivning geografisk længere ud. Vi kan se, at der er et reelt behov blandt socialt udsatte, og at vi kan yde specifik rådgivning til de mennesker, som er i en vanskelig livssituation.

5. Hvad er jeres udfordringer?

Vores udfordring er, at vi ikke når så langt ud, som vi gerne vil. Vi bliver frustreret, når vi ikke føler, at vi kan nå mennesker, selvom vi kan se, at de har behov for vores hjælp.

En anden udfordring opstår, når vi møder mennesker, som har brug for mere hjælp, end vi kan give dem. Mulighederne harmonerer ikke altid med behovene.

6. Hvordan arbejder I med kvalitet?

Vi arbejder meget stringent med kvalitet og har en bred vifte af kvalitetssikring.

Rådgiveren skal for det første have en faglig relevant baggrund, og dernæst indgå som føl inden han eller hun selv rådgiver. Samtidig bliver de kompetencemæssigt klædt på via KFUM’s sociale arbejde. Rådgiverne bliver koblet i teams, hvor de har mulighed for sparring. Derudover kan de frivillige henvende sig til de fagligt funderede projektledere.
Det er afgørende, at vi yder kompetent rådgivning til de mennesker, som opsøger os. Vi skal holde niveau, og det skal vi gøre til enhver tid, for det er alvorlige problemer, mennesker åbner for.

7. Har du et eksempel fra jeres rådgivning, hvor I virkelig har gjort en forskel?

Vores drivkraft er, når vi giver det enkelte menneske håbet igen. En borger har engang sagt, at vi ikke kunne gøre den store forskel på bundlinjen rent økonomisk – men vi var håbets vendeplads. Og efter rådgivningen kunne borgeren igen se, at der var en fremtid. I andre situationer har vi hjulpet borgere med at forhandle med banken, således at de økonomisk kommer på fode igen. Når vi giver et menneske håbet igen, føler vi, at vi virkelig har gjort en forskel. Og dette har ikke kun betydning for dem, som modtager rådgivningen, men i høj grad også dem, der giver rådgivningen.

8. Hvorfor er I medlem af RådgivningsDanmark?

Fordi vi sammen kan gøre det bedre for de mange mennesker, der søger råd. I den frivillige verden skal vi selv sikre høj kvalitet og høj etik i rådgivningen. Vi synes, det er godt med et fællesinitiativ om at løfte rådgivningsområdet i Danmark. Vi kan i fællesskab øge kvaliteten af den rådgivning, som gives til mennesker i udsatte situationer. Samtidig er det positivt og brugbart med et rum til erfaringsudveksling. Så det er dels et spørgsmål om at sikre, at mennesker møder en ordentlig rådgivning, men også et spørgsmål om at kunne dele erfaringer og viden med hinanden

9. Hvis I fik 10 mio. Kr. i morgen, hvad ville I så bruge dem på?

Så ville vi brede både gældsrådgivning og juridisk rådgivning specifikt målrettet socialt udsatte længere ud i landet. Der er behov for at nå endnu længere ud. Der er behov for os!

10. Hvis KFUM’s Sociale Arbejde var et dyr, hvilket dyr ville I så være?

Måske en blæksprutte fordi vi har gang i mange forskellige ting, og når langt ud. Vi henvender os til en lang række forskellige mennesker på flere forskellige måder, vi tør se virkeligheden i øjnene, og vi kan hurtigt tilpasse os omskiftelige behov og vilkår.

Læs flere nyheder
Modtag nyhedsbrev

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få information om RådgivningsDanmarks aktiviteter.