#Medlemsportræt

Medlemsportræt: Ti hurtige til direktør Morten Kjær Egebjerg fra Mandecentret

maj 10, 2017

1. Hvem modtager rådgivning hos jer?

Almindelige mænd uden ubehandlet misbrug eller psykisk lidelse, som er i en krævende krise relateret til skilsmisse/parbrud situationer.

2. Hvordan yder I rådgivning – fremmøde, telefon, online?

Vi yder personlig sparring og praktisk rådgivning i vores 5 afdelinger landet over, og i særlige situationer har vi et botilbud med et koncentreret rådgivnings- og sparringsforløb. Derudover en mindre del telefonisk rådgivning også.

3. Hvem er den perfekte rådgiver for jer?

Vores ansatte er hovedsageligt socialfagligt- eller terapeutuddannede, og vi har også fx diakonuddannede. Vi lægger vægt på det relationelle som grundværdi, og derfor har vores frivillige alle en stor livsmodenhed og indlevelsesevne. De frivillige uddannes og superviseres af vores faguddannede.
Vi bruger bl.a. 1-til-1 oplæring som en del af uddannelsen.

4. Hvad er jeres største ambition

Den er, hvis kun Himmelen er bagtæppet, at ingen mand må gå ind i en varig social deroute på baggrund af skilsmisse/parbrud, og at intet barn af samme årsag må miste kontakt til sin far.

5. Hvad er jeres udfordringer?

Vi har mange og har haft mange flere 🙂 Vi vil gerne lykkes bedre med at komme i kontakt med hver enkelt mand, som går ind i en alvorlig krise. Dem er der desværre op mod 1.000 af hvert år, og 800 af disse bliver årligt funktionelt hjemløse. Vi hjælper årligt  80-100, hvoraf næsten ingen efterfølgende havner på gaden. Så dem vi skaber kontakt til, lykkes vi ret godt med at hjælpe.

6. Hvordan arbejder I med kvalitet?

Vi har en kultur af faglig refleksion, tværfaglighed, forskellige baggrunde og forskellig anciennitet. Alle ansatte og frivillige arbejder ud fra en fælles værdimæssig og faglig ramme.
Vi har en dokumentations-struktur, som vi bruger til interne tværfaglige, løbende evalueringer.
Herudover arbejder vi på volds-området med en omhyggelig skriftlig rapportering til ligestillingsministeren samt med at begrebsdanne på området og endelig erfaringsudveksler vi med ledende aktører i Norden og Europa.

7. Har du et eksempel fra jeres rådgivning, hvor I virkelig har gjort en forskel?

Vi har efterhånden – i vores 10-årige virke – fået et antal livsvidnesbyrd, hvor mændene tydeligt har fortalt, at uden vores hjælp, ville deres liv være slut.
Vi har også mange vidnesbyrd fra par, som bl.a. ved vores hjælp er nået frem til en konfliktfri måde at håndtere samarbejde og samvær på. Det, tror vi, for børnene, gør en meget stor forskel, som gradvis og måske ’usynligt’ viser sig gennem harmoni og frihed i deres liv.

8. I er nyt medlem af RådgivningsDanmark – hvorfor ville I gerne være medlem?

Vi håber på en faglig udveksling med andre rådgivende organisationer, herunder om nogle af de fælles problematikker, vi hver især kan iagttage gennem arbejdet – at vi så at sige kan møde en faglig resonans, som både vil bibringe os selv, andre og evt. samfundet en sund udvikling politisk og fagligt.

9. Hvis I fik 10 mio. kr. i morgen, hvad ville I så bruge dem på?

Det er ret enkelt: Vi ville tage endnu mere fat i drømmene og starte processer både i organisationen og med bestyrelsen for at kunne eksekvere vore ’next steps’ i vores mission bedst muligt!

10. Hvis Mandecenteret var et dyr, hvilket dyr ville I så være?

…well, hvis det tilkom os helt frit at vælge: Aslan – beskytteren med kærlig kraft, som bemyndiger hver enkelt til et liv i ægte frihed med langvarige relationer.

Læs om Mandecentret og deres rådgivning

Læs flere nyheder
Modtag nyhedsbrev

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få information om RådgivningsDanmarks aktiviteter.