Medlemsfordele

Som medlem står I stærkere

Medlemmerne af RådgivningsDanmark har række fordele. Først og fremmest har alle medlemsorganisationer fuld adgang til kvalitetsmodellen og mulighed for at blive akkrediteret. Vi arbejder på at åbne op for akkreditering i efteråret 2017.

Akkrediteringssystemet fungerer både som et kvalitetsstempel og som et redskab til at udvikle organisationen. Læs mere om, hvad akkrediteringssystemet kan gøre for jeres organisation, i boksene til højre.

Vi arbejder desuden på at kunne tilbyde yderligere aktiviteter til medlemmerne i løbet af 2017 – i form af netværksmøder, temaarrangementer mv.

Akkrediteringen er et kvalitetsstempel, som viser, at rådgivningstilbuddet lever op til branchens fælles standarder.

Det øger brugernes tryghed om kvaliteten af netop jeres rådgivning. Samtidig skaber det en tillid til jeres rådgivningstilbud – at I gør det, I siger, I gør.

En akkreditering sender et signal om kvalitet og legitimitet til det offentlige, fonde og andre potentielle donorer. De får en vished om:

  • At I yder kvalificeret og fagligt funderet rådgivning til målgruppen
  • At jeres organisatoriske struktur lever op til branchens standarder

Derfor er et akkrediteret rådgivningstilbud et mere attraktivt valg for ekstern finansiering og anden støtte.

Akkrediteringssystemet handler bl.a. om faglig tilgang, kompetencer, etik, ledelse og selve ydelsen. Under akkrediteringsprocessen kommer I til at undersøge alle disse temaer inden for jeres egen organisation.

Som medlem af brancheforeningen bliver I desuden del af et netværk af sociale rådgivningstilbud, som arbejder med de samme temaer på mange forskellige måder.

Det giver nye vinkler på, hvordan I arbejder med social rådgivning, og nye indsigter i, hvad der gør jeres organisation unik.

Akkrediteringssystemet er designet til at understøtte kvalitetsudviklingen hos RådgivningsDanmarks medlemmer. Det er et dynamisk redskab, der kan bruges til at udvikle rådgivningstilbuddet.

Ved at blive klogere på jer selv bliver I samtidig klogere på, hvordan I kan udvikle jer – på områder som fx supervision, håndtering af frivillige, brugerinddragelse og informationsstruktur. Det kan i sidste ende betyde, at I kan tilbyde bedre rådgivning til jeres målgruppe.

Bliv en del af RådgivningsDanmark

Ønsker I at synliggøre og udvikle kvaliteten i jeres rådgivningstilbud? Eller er I bare nysgerrige på, hvordan man bliver medlem af RådgivningsDanmark? Klik på knappen for at læse mere.