Hjælp til kvalitetsudvikling

Hos RådgivningsDanmark kan man få hjælp til at forberede sig til akkreditering eller mere generelt at arbejde med kvalitet i rådgivningen.

Rådgivningstilbud kan få målrettet hjælp til at arbejde med akkreditering eller udvikle kvaliteten i netop jeres rådgivningstilbud. Nedenfor kan I læse mere om mulighederne.

Faglige oplæg og kurser målrettet jeres organisation

Som organisation kan I bestille et fagligt oplæg eller kursus specifikt målrettet til jeres egen organisation. På den måde kan arrangementet tilpasses jeres organisation og planlægges med jeres særlige målgruppe og aktuelle behov for øje. Et fagligt arrangement i egen organisation kan desuden bidrage til at styrke det rådgivningsfaglige fællesskab blandt medarbejderne, og dermed styrke jeres praksis.

Kontakt sekretariatet for en aftale om pris.

Ledelsesudvikling gennem filosofiske samtaler

  • Tror du på, at kvalitet i rådgivning og ledelse hænger sammen med værdier?
  • Har du brug for at kunne vende og reflektere ærligt og åbent over værdierne i din ledelsespraksis?
  • Vil du frit tale om dilemmaer, som umiddelbart ikke står til at løse? 
  • Vil du tættere på at lede din rådgivning, så det føles rigtigt i maven?

Rådgivningstilbud kan tilkøbe et forløb til ledere, som ønsker at udvikle sig som leder og menneske gennem filosofiske samtaler. Samtalerne er forankret i den protreptiske samtalekunst. Protetik betyder ”at vende mod”, og i samtalerne vendes lederen mon sine grundholdninger, værdier og væremåder.  Samtalerne tager udgangspunkt i værdier og begreber, som lederen selv vælger, eller vi aftaler sammen. Vi udfolder begreberne, reflekterer sammen og forholder dem til lederens hverdag og praksis. Samtalerne er fortrolige og foregår i RådgivningsDanmarks lokaler på Frederiksberg. De kan også foregå online.

Læs mere om de protreptiske samtaleforløb her.

Faglig rådgivning og sparring i jeres udviklingsarbejde

RådgivningsDanmark tilbyder tilkøb af bistand inden for de fem temaer i kvalitetsmodellen. Se temaerne her.

Det kan f.eks. handle om etablering af brugerevaluering, udvikling af uddannelsesforløb for rådgivere i egen organisation, implementering af rådgivningsfaglige metoder, opstart af nyt rådgivningstilbud eller sparring på at strukturere en beskrivelse af tilbuddet, så den kan danne udgangspunkt for kvalitetsbeskrivelsen.

RådgivningsDanmark tilbyder en time gratis rådgivning ved henvendelse om et konkret spørgsmål eller problem. Kontakt derudover RådgivningsDanmark for aftale om en pris på et tilkøb af bistand.

Opkvalificeringsforløb  

Rådgivninger, som ønsker at arbejde fokuseret med forberedelse til akkreditering, kan tilmelde sig et opkvalificeringsforløb med tilknyttede auditorer. Forløbet vil i udgangspunktet være tilrettelagt som et akkrediteringsforløb med mulighed for at fokusere på udvalgte dele af rådgivningens praksis eller specifikke temaer fra kvalitetsmodellen, hvor rådgivningen har behov for sparring. Forløbet planlægges i tæt samarbejde mellem rådgivningen og RådgivningsDanmarks sekretariat, som sammen vurderer, hvordan auditorernes tid er bedst udnyttet.

Prisen for et opkvalificeringsforløb beregnes på baggrund af ønskerne til det enkelte forløb og aftales med sekretariatet.

Oplæg om akkreditering i egen rådgivning

Det er muligt at booke RådgivningsDanmarks sekretariatet til at holde oplæg om kvalitetsmodellen og akkrediteringsprocessen i jeres egen rådgivning. Oplægget kan målrettes så det passer til dér, hvor I er i processen og til den målgruppe, der er relevant. F.eks. kan oplægget afholdes for bestyrelse og ledelse i forbindelse med de indledende overvejelser om, hvorvidt man vil arbejde mod en akkreditering eller senere for alle ansatte, når beslutningen er truffet. Oplægget kan skabe en fælles forståelse af formålet og processen, inden det konkrete arbejde med kvalitetsbeskrivelsen går i gang.

Oplæggene er gratis for medlemmer af RådgivningsDanmark. Kontakt sekretariatet for at booke et oplæg.

Selvtest og eksempel på en kvalitetsbeskrivelse

RådgivningsDanmark har udviklet et værktøj, som kan hjælpe rådgivninger med at afklare, om de er klar til at blive akkrediteret, og hvilke områder rådgivningen med fordel kan arbejde med forud for tilmelding til akkreditering. Derudover har RådgivningsDanmark samlet en række eksempler fra kvalitetsbeskrivelser, der kan tjene som inspiration til arbejdet med jeres egen kvalitetsbeskrivelse.

Under Viden og publikationer ligger “Selvtest – er vi klar til akkreditering?” og “Eksempel på en kvalitetsbeskrivelse” (kræver login).

Modtag nyhedsbrev

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få information om RådgivningsDanmarks aktiviteter.