Bliv medlem

Sådan bliver man medlem af RådgivningsDanmark.

Der er to typer af medlemsskab hos RådgivningsDanmark:

  • ordinært medlemskab
  • associeret medlemskab (tidligere støttemedlem).

Ordinært medlem

Et ordinært medlemskab er for almennyttige organisationer, der har et gratis, socialt rådgivningstilbud, som tilbyder kvalificeret vejledning, rådgivning eller hjælp til selvhjælp af høj faglig og etisk standard til mennesker i komplicerede livssituationer.

Alle medlemmer, som er optaget efter d. 01.09.2021, skal påbegynde akkreditering indenfor to år efter indmeldelsesdato. Medlemmer, som er optaget før d. 01.09.2021, skal påbegynde akkreditering senest tre år efter indmeldelsesdato.  

Medlemmer har adgang til:

Se hvem der i dag er medlem af RådgivningsDanmark her.

Og læs evt. her, hvordan RådgivningsDanmark forstår begrebet rådgivning.

Associeret medlem

Associeret medlemskab er for offentlige og private organisationer, der støtter foreningens formål. Offentlige organisationer med et rådgivningstilbud har mulighed for at blive akkrediteret.

Der stilles ikke krav til associerede medlemmer om påbegyndelse af akkreditering.

Associerede medlemmer har adgang til:

Se hvem der er associeret medlem af RådgivningsDanmark her.

Og læs evt. her, hvordan RådgivningsDanmark forstår begrebet rådgivning.

Priser

I skemaet nedenfor findes kontingentsatserne gældende fra 2020.

Kontingent for medlemskab hos RådgivningsDanmark fastlægges ud fra den andel af medlemsorganisationens årlige udgifter, som vedrører rådgivningen. Det vil sige, at kontingentet udelukkende er baseret på rådgivningens udgifter. Rådgivningen skal som medlem selv finde dette udgiftstal og oplyse det til RådgivningsDanmark i forbindelse med kontingentindplacering eller ansøgning om medlemskab.

Organisationer kan beregne deres kontingent ud fra RådgivningsDanmarks vejledning for kontingentindplacering.

Vejledning og skabelon for kontingentindplacering (Excel)

GruppeKriterie for gruppeÅrligt kontingent
ekskl. moms
AMedlemmer og associerede medlemmer med rådgivningsudgifter under 750.000 kr.5.000
BMedlemmer og associerede medlemmer med rådgivningsudgifter ml.
750.001 – 3.000.000 kr.
8.000
CMedlemmer og associerede medlemmer med rådgivningsudgifter ml
3.000.001 - 6.000.000. kr.
12.000
DMedlemmer og associerede medlemmer med rådgivningsudgifter over 6 mio. kr.15.000
EAssocierede medlemmer uden rådgivningstilbud5.000

RådgivningsDanmark kan bevilge op til to årlige medlemskaber til organisationer med udgifter i rådgivningen under 750.000 kr. om året.

Ansøgning om medlemskab

Ansøgning om medlemskab behandles på bestyrelsesmøder, som afholdes cirka fire gange årligt. Find den næste ansøgningsfrist i vores kalender.

Ansøgere skal udfylde ansøgningsskemaet for det type medlemskab, der er relevant. Derefter skal det sendes til info@radgivnings.dk.

Vi opfordrer nye ansøgere til at kontakte sekretariatet til en samtale om medlemskabet inden ansøgningen fremsendes.

Ansøgningsskema vedr. almindeligt medlemskab.

Ansøgningsskema vedr. bevilget medlemskab

Ansøgningsskema vedr. associeret medlemskab.

Spørgsmål om medlemskab

Har du spørgsmål om medlemskab, er du meget velkommen til at kontakte RådgivningsDanmark.

Modtag nyhedsbrev

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få information om RådgivningsDanmarks aktiviteter.