Fordele ved medlemskab

Medlemskab af RådgivningsDanmark giver adgang til en række fordele ud over muligheden for at blive akkrediteret.

Nedenfor kan du læse mere om medlemsfordelene. Medmindre andet er angivet er deltagelse i aktiviteter gratis for medlemmer. Alle netværksmøder, kurser og arrangementer annonceres under Kalender på hjemmesiden.

Faglige publikationer

RådgivningsDanmark udgiver løbende vejledninger, retningslinjer og andre faglige materialer målrettet rådgivningstilbud. Du finder en oversigt over publikationerne, som er tilgængelige for medlemmer under Viden og Publikationer.

Netværkmøder for rådgivere og ledere

RådgivningsDanmark driver to faglige netværk med fokus på videndeling og sparring på tværs af medlemsorganisationerne:

Ledernetværket er for ledere i medlemsorganisationerne. Der er store variationer i medlemsorganisationerne, som dels består af deciderede rådgivningsorganisationer og dels organisationer med en bred vifte af frivillige sociale indsatser, heriblandt rådgivning. Derfor vil der også være stor variation i deltagernes stillingsbetegnelser og ledelsesmæssige funktioner. Ledernetværket mødes ca. 4 gange om året.

Rådgivningsnetværket er for projektledere, rådgivningskoordinatorer, rådgivere og lignende. Deltagerkredsen skrifter fra gang til gang alt efter hvilket emne, som netværket har på dagordenen. Netværket mødes ca. 8 gange om året.

Temamøder, fyraftens- og morgenmøder

RådgivningsDanmark afholder jævnligt faglige arrangementer, hvor en ekstern oplægsholder kommer forbi og bidrager med relevant faglig viden samt eventuelt faciliterer diskussioner blandt deltagerne.

Årlig Rådgivningskonference

På den årlige Rådgivningskonference præsenteres, debatteres og arbejdes med aktuelle tendenser og problemstillinger på rådgivningsområdet.

Årligt kvalitetsseminar

På det årlige kvalitetsseminar samler vi op på læring og indsigter vedr. kvalitet i rådgivning fra årets akkrediteringer. Deltagerne får desuden mulighed for at være med til at udvikle på branchens kvalitetsstandarder.

Skriveværksteder og introduktion til kvalitetsmodellen

RådgivningsDanmark understøtter rådgivningstilbuddenes arbejdet med at blive akkrediteret ved bl.a. at afholde introduktionsmøder, hvor kvalitetsmodellen bliver gennemgået og skriveværksteder, hvor man kan komme forbi og få ro og sparring i skriveprocessen. Se Hjælp til kvalitetsudvikling for at finde andre muligheder for bistand til kvalitetsudviklingen i jeres rådgivning.

Synliggørelse af tilbud på RådgivningsPortalen

Medlemmer af RådgivningsDanmark kan få deres rådgivningstilbud på RådgivningsPortalen. Portalen bliver bl.a. brugt af personer, som har brug for rådgivning eller for at henvise til et rådgivningstilbud.

Adgang til medlemsfordele

Medarbejdere i medlemsorganisationer kan bestille et individuelt medarbejderlogin til raadgivningsdanmark.dk. Derved kan de både få adgang til alle faglige publikationer og tilmelde sig arrangementer.

Prisen for at deltage på disse halvdags workshops er 500 kr. per deltager.

Modtag nyhedsbrev

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få information om RådgivningsDanmarks aktiviteter.