Medlemmer

Hvem er med i RådgivningsDanmark?

32 rådgivninger er i dag medlem af RådgivningsDanmark.

AIDS-Fondet

AIDS-Fondet tilbyder personlig og telefonisk rådgivning til hiv-smittede og deres pårørende, om de psykiske eller sociale udfordringer, der kan være i tilknytning til hiv.

Alkohol & Samfund

Alkohol & Samfund står bag www.hope.dk alkoholrådgivningen og står for driften af Sundhedsstyrelsens Alkolinje 80 200 500. Rådgivningerne henvender sig til voksne med et alkoholproblem, voksne pårørende og børn i familier med alkoholproblemer.

Bryd Tavsheden

Bryd Tavsheden (tidligere Børn og unge i voldsramte familier) tilbyder anonym rådgivning til børn og unge, som oplever vold i deres hverdag. Bryd Tavsheden har personlige, telefoniske og online (brevkasse og chat) rådgivningstilbud.

Børns Vilkår

Børns Vilkårs frivillige rådgiver over telefon, chat, SMS eller brevkasse. Målgruppen er børn i alle aldre, som har brug for gode råd eller en voksen, der lytter, samt deres forældre.

Center for Digital Pædagogik

Center for Digital Pædagogik driver Cyberhus.dk. Et websted, hvor børn og unge kan komme i anonym kontakt med frivillige voksne og jævnaldrende og få råd om alle slags problemer.

CSM-Øst

CSM-Øst (Center for Seksuelt Misbrugte) er et rådgivnings- og behandlingscenter for voksne, som er berørt af seksuelle overgreb. Rådgivningen er over telefon og chat. Den varetages af frivillige med faglig eller erfaringsbaseret viden.

Dansk Flygtningehjælps Frivilligrådgivninger

Dansk Flygtningehjælp har 11 Frivilligrådgivninger i Danmark, hvor flygtninge og indvandrere kan få gratis, uvildig og tværfaglig rådgivning, om bl.a. opholdstilladelse, integration og sociale forhold. Rådgiverne er jurister, socialrådgivere og psykologer m.fl., der alle rådgiver på frivillig basis.

Danner

Danner tilbyder rådgivning til kvinder, der har været udsat for vold, og pårørende. Rådgivningen varetages af frivillige og er personlig, telefonisk eller online (chat).

GirlTalk.dk

GirlTalk.dk tilbyder online rådgivning til udsatte piger mellem 12 og 24 år, om alle deres udfordringer og valg – fx kropslige forandringer, ensomhed, selvskade og spiseforstyrrelser. Rådgivningen foregår via individuel chat med frivillige unge kvinder.

headspace

headspace (en del af Det Sociale Netværk) er et rådgivningstilbud til unge, der har behov for nogen at tale med. headspace rådgiver de unge om de mange specialiserede tilbud (fx kommunernes tilbud) i Danmark, ved personlige samtaler, telefon, SMS og chat.

KFUM’s Sociale Arbejde

KFUM’s Sociale Arbejde rådgiver mennesker, der står midt i en krise og har brug for hjælp – fx i forbindelse med skilsmisse, økonomiske problemer eller dødsfald blandt de nærmeste. Rådgivningen foregår via personlige samtaler på KFUM’s institutioner og tilbud.

Kirkens Korshær

Kirkens Korshær driver en række frivillige rådgivningstilbud, herunder Sct. Nicolai Tjenesten (et telefonisk samtaletilbud til mennesker, der mangler nogen at tale med) samt et rådgivningscenter for fattigdomsmigranter, der kommer til Danmark for at finde arbejde.

Landsforeningen Spædbarnsdød

Landsforeningen Spædbarnsdød tilbyder telefonisk rådgivning og rådgivningsforløb til forældre, der har mistet et spædbarn. Både i tiden lige efter og på længere sigt. Rådgiverne har terapeutiske og rådgivningsfaglige kompetencer.

LGBT Danmark

LGBT Danmark rådgiver homoseksuelle, biseksuelle og transpersoner om en række emner, fx spring-ud-problemer, ensomhed og børn. Rådgivningen foregår enten ved personligt fremmøde, over telefon eller e-mail.

Startlinjen

Startlinjen er en landsdækkende telefonlinje, som tilbyder ressourceskabende samtaler til mennesker i svære livssituationer. En del af dem, der ringer, kæmper med ensomhed. Andre har været ude for en livskritisk begivenhed som eksempelvis alvorlig psykisk eller fysisk sygdom, tab, arbejdsløshed eller skilsmisse.

Livslinien

Livslinien rådgiver mennesker med selvmordstanker. Rådgivningen er telefonisk eller online (bl.a. chat) og varetages af frivillige. Livslinien rådgiver også pårørende til mennesker med selvmordstanker.

Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade

Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade (LMS) tilbyder personlig, telefonisk og online rådgivning til mennesker, der er berørt af spiseforstyrrelser eller selvskade.

Misbrugsportalen

Misbrugsportalen tilbyder telefonrådgivning og chatrådgivning til alle, som er berørt af misbrug og afhængighed. Rådgivningen omfatter deres individuelle situation og de muligheder, som foreligger.

Mødrehjælpen

Mødrehjælpen tilbyder personlige samtaler og telefonisk rådgivning til kommende forældre og forældre med børn under 18 år. Rådgivningen omfatter bl.a. sociale rettigheder, uddannelse og arbejde, parforhold, graviditet, abort, vold, skilsmisse, forældremyndighed, samvær og økonomi.

Offerrådgivningen

Offerrådgivningen yder personlig og telefonisk rådgivning til ofre, vidner og pårørende i forbindelse med voldsomme og chokerende oplevelser som ulykker, kriminalitet og trafikuheld.

Psykiatrifonden

Psykiatrifonden rådgiver mennesker med psykiske sygdomme og problemer, personer i krise, deres pårørende og fagfolk. Rådgivningen foregår via telefon, chat eller brevkasse og er gratis, anonym og fagligt funderet.

redenung

RedenUng

RedenUng rådgiver unge, der har brug for rådgivning og oplysning om køb og salg af sex og alle gråzonerne, som fx sugardating. Rådgivningen foregår via telefon, SMS, chat eller brevkasse.

Settlementet

Settlementet tilbyder personlig og telefonisk rådgivning til borgere, der står i en vanskelig situation, og som ikke kan få hjælp andre steder. Rådgiverne har baggrund indenfor socialrådgivning, jura, økonomi, psykologi, psykoterapi eller konfliktmægling.

Sex & Samfund

Sex & Samfund rådgiver om seksualitet, prævention, sexsygdomme via deres tre rådgivningstilbud Sexlinien (telefon og chat), Privatsnak (telefon og chat) og Præventionsklinikken (personlig rådgivning).

SR-Bistand

Frivilligcenter SR-Bistand tilbyder personlig og telefonisk rådgivning til alle, der kommer ud for situationer i livet, som kan være svære at overskue og håndtere alene. SR-Bistand tilbyder hjælp til selvhjælp til at handle efter og komme videre i tilværelsen.

Thora Center

Thora Center har personlig og telefonisk rådgivning til mennesker der er berørt af seksuelle overgreb. Telefonrådgivningen besvares af psykologer, psykologistuderende og andre engagerede frivillige rådgivere.

TUBA

TUBA tilbyder anonym rådgivning til unge mellem 14 og 35 år, der er vokset op i familier med alkohol- eller stofmisbrug. Rådgivningen er både personlig og online (via chat).

Ventilen

Ventilen driver 14 mødesteder forskellige steder i landet, hvor unge og frivillige kan mødes, snakke og hygge sig sammen. Mødestederne er et tilbud til ensomme unge mellem 15 og 25 år, der gerne vil finde en vej ud af deres ensomhed.

WeShelter

WeShelter tilbyder frivillig rådgivning til hjemløse, om bl.a. gæld og økonomi.

FBU forældreLANDSforeningen

FBU’s formål er at samle, støtte og rådgive forældre, hvis børn og unge modtager eller har modtaget særlig støtte efter “Lov om Social Service”.

Mandecentret

Mandecentret tilbyder gratis rådgivning til mænd i skilsmisse. Det omfatter hele situationen omkring et brud, herunder også rådgivning om samvær og forældremyndighed.

SIND – Landsforeningen for psykisk sundhed

SIND er forening for alle interesserede i sindslidende og deres forhold. SIND tilbyder landsdækkende telefonrådgivning til psykisk sårbare og deres pårørende.

Hvorfor blive medlem af RådgivningsDanmark?

Vil du vide, hvorfor disse organisationer har valgt at være en del af RådgivningsDanmark? Klik på knappen for at læse om medlemsfordele.