Medlemstilbud

RådgivningsDanmark faciliterer et forum, hvor rådgivningstilbud kan udveksle erfaringer og sparre om generelle og aktuelle problemstillinger, så brugere kan få endnu bedre rådgivning.

RådgivningsDanmark afholder løbende faglige arrangementer for at understøtte videndeling og vidensudvikling, så rådgivningstilbud kan dele best practices og blive endnu bedre til det, de allerede gør.

Alle arrangementer er gratis og kun for medlemmer.

”Ånden i RådgivningsDanmark er, at vi meget gerne vil dele det, vi hver især er gode til, fordi vi har en fælles forpligtelse til at løfte hele området.” – Jeppe Kristen Toft, formand for RådgivningsDanmark og direktør i Livslinien.

Netværk

RådgivningsDanmark har på nuværende tidspunkt to netværk

  • et telefonrådgivningsnetværk
  • et chatrådgivningsnetværk

Netværkene består af koordinatorer, faglige ledere mv., som dagligt arbejder med rådgivning i medlemsorganisationerne. På møderne videndeler deltagerne, og ved behov inviteres eksterne oplægsholdere fx fra andre sektorer, forskningsinstitutioner el. lign. for at bringe ny viden i spil. Mødernes temaer bliver besluttet sammen med netværkets deltagere.

De to netværk mødes tre til fire gange årligt. Da en del tematikker er relevante for begge netværk, vil møderne en til to gange årligt afholdes som fællesmøder med de to netværk.

Temaarrangementer

RådgivningsDanmark afholder en til to gange årligt en temadag eller et gå-hjem-møde med eksterne oplægsholdere.

Årligt kvalitetsseminar

På det årlige kvalitetsseminar præsenteres tendenser og problemstillinger fra årets akkrediteringsprocesser, som auditorkorpset har indsamlet i løbet af året. Emnerne drøftes med deltagere fra medlemsorganisationerne og danner udgangspunkt for RådgivningsDanmarks løbende tilpasning og udvikling af kvalitetsmodellen og akkrediteringsprocessen.

Arbejdsgrupper

RådgivningsDanmark nedsætter arbejdsgrupper bestående af medarbejdere fra medlemsorganisationerne, som dykker ned i et fælles aktuelt tema og fx udvikler retningslinjer.

Se aktuelle faglige arrangementer og netværksmøder 

For forslag til temaer eller netværk kontakt sekretariatet på info@raadgivningsdanmark.dk