Medlemstilbud

RådgivningsDanmark faciliterer et forum, hvor rådgivningstilbud kan udveksle erfaringer og sparre om generelle og aktuelle problemstillinger, så brugere kan få endnu bedre rådgivning.

RådgivningsDanmark afholder løbende faglige arrangementer for at understøtte videndeling og vidensudvikling, så rådgivningstilbud kan dele best practices og blive endnu bedre til det, de allerede gør.

”Ånden i RådgivningsDanmark er, at vi meget gerne vil dele det, vi hver især er gode til, fordi vi har en fælles forpligtelse til at løfte hele området.” – Jeppe Kristen Toft, formand for RådgivningsDanmark og direktør i Livslinien.

Netværk

RådgivningsDanmark har på nuværende tidspunkt to netværk

  • et telefonrådgivningsnetværk
  • et chatrådgivningsnetværk

Netværkene består af koordinatorer, faglige ledere mv., som dagligt arbejder med rådgivning i medlemsorganisationerne. På møderne videndeler deltagerne, og ved behov inviteres eksterne oplægsholdere fx fra andre sektorer, forskningsinstitutioner el. lign. for at bringe ny viden i spil. Mødernes temaer bliver besluttet sammen med netværkets deltagere.

De to netværk mødes tre til fire gange årligt. Da en del tematikker er relevante for begge netværk, vil møderne en til to gange årligt afholdes som fællesmøder med de to netværk.

Temaarrangementer

RådgivningsDanmark afholder en til to gange årligt en temadag eller et gå-hjem-møde med eksterne oplægsholdere.

Årligt kvalitetsseminar

På det årlige kvalitetsseminar præsenteres tendenser og problemstillinger fra årets akkrediteringsprocesser, som auditorkorpset har indsamlet i løbet af året. Emnerne drøftes med deltagere fra medlemsorganisationerne og danner udgangspunkt for RådgivningsDanmarks løbende tilpasning og udvikling af kvalitetsmodellen og akkrediteringsprocessen.

Arbejdsgrupper

RådgivningsDanmark nedsætter arbejdsgrupper bestående af medarbejdere fra medlemsorganisationerne, som dykker ned i et fælles aktuelt tema og fx udvikler retningslinjer.

Mentorordning

RådgivningsDanmark matcher rådgivningstilbud, som gerne vil lære af andre rådgivningstilbud. Det kan både være i forhold til sparring inden for et specifikt tema, fx organisering af frivillige, eller et givent område, fx rådgivning af samme målgruppe. Det kan også være i forbindelse med akkreditering, hvor RådgivningsDanmark kan matche en rådgivning, som ønsker at blive klar til akkreditering, med en allerede akkrediteret rådgivning.
Kontakt RådgivningsDanmark, hvis der er et tema eller område jeres rådgivning ønsker sparring på. Så vil sekretariatet finde en rådgivning, der kan være mentor på problematikken.

Workshops

Et par gange årligt afholder RådgivningsDanmark kvalitetsudviklende workshops, hvor der er fokus på at opkvalificere specifikke områder inden for rådgivningsarbejdet. Det kan fx være om brugerevaluering, registrering af data eller underretningspligt. Emnerne tager altid udgangspunkt ide fem temaer i RådgivningsDanmarks kvalitetsmodel.
På disse workshops vil der være faglige oplæg, mulighed for sparring med RådgivningsDanmarks sekretariat og auditorer samt tid til at udvikle og planlægge indsatser og handleplaner, der forbereder jer til akkreditering.

Prisen for at deltage på disse halvdags workshops er 500 kr. per deltager

Se vores arrangementer

For forslag til temaer eller netværk kontakt sekretariatet på info@raadgivningsdanmark.dk

Modtag nyhedsbrev

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få information om RådgivningsDanmarks aktiviteter.