Medlemstilbud

RådgivningsDanmark faciliterer et forum, hvor rådgivningerne kan mødes, udveksle erfaringer og sparre, så vi kan tilbyde endnu bedre rådgivning til brugerne.

RådgivningsDanmark afholder løbende arrangementer for at understøtte videndeling og vidensudvikling, så vi kan skabe fælles retningslinjer og best practices.

Temaer er aktuelle for rådgivningerne og kan fx være rekrutteringsstrategier, dilemmaer ifm. underretningspligt og anonymitet og meget mere.

Alle arrangementer er gratis og kun for medlemmer.

Ånden i RådgivningsDanmark er, at vi meget gerne vil dele det, vi hver især er gode til, fordi vi har en fælles forpligtelse til at løfte hele området.” – formand Jeppe Kristen Toft

Netværk

RådgivningsDanmark har på nuværende tidspunkt to netværk; et telefonrådgivningsnetværk og et chatrådgivningsnetværk.

Netværkene består af koordinatorer, faglige ledere mv., som dagligt arbejder med rådgivning i medlemsorganisationerne. På møderne videndeler deltagerne, og ved behov inviteres eksterne oplægsholdere fx fra andre sektorer, forskningsinstitutioner el. lign. for at bringe ny viden i spil.

Mødernes tema besluttes af deltagerne og kommer fra  medlemsorganisationernes rådgivninger.

De to netværk mødes 3-4 gange årligt, men da der ofte er overlap i temaer, vil møderne en til to gange årligt afholdes som fællesmøder.

Temaarrangementer

RådgivningsDanmark afholder en til to gange årligt en temadag eller et gå-hjem-møde med eksterne oplægsholdere.

Årligt kvalitetsseminar

På det årlige kvalitetsseminar præsenteres tendenser og problemstillinger fra årets akkrediteringsprocesser, opsamlet af auditorkorpset. Emnerne drøftes med repræsentanter fra medlemsorganisationerne og danner udgangspunkt for RådgivningsDanmarks løbende tilpasning og udvikling af kvalitetsmodellen og akkrediteringsprocessen.

Arbejdsgrupper

RådgivningsDanmark nedsætter arbejdsgrupper bestående af medarbejdere fra medlemsorganisationerne, som dykker ned i et fælles aktuelt tema og fx udvikler retningslinjer.

Find vores arrangementer her

For forslag til temaer eller netværk, kontakt sekretariatet på info@raadgivningsdanmark.dk