Bliv medlem

Gør som flere andre rådgivningsorganisationer og bliv medlem af RådgivningsDanmark

Din organisation kan være medlem på to måder

 • Associeret medlemskab
 • Støttemedlemskab.

Associeret medlem

Et associeret medlemskab er for almennyttige organisationer, der har et socialt, gratis rådgivningstilbud, der tilbyder kvalificeret vejledning, rådgivning eller hjælp til selvhjælp af høj faglig og etisk standard til mennesker i komplicerede livssituationer.

Associerede medlemmer har adgang til RådgivningsDanmarks:

 • akkrediteringsordning
 • medlemssite, hvor kvalitetsmodellen samt vejledning hertil er tilgængelig
 • vejledninger, retningslinjer og andre faglige materialer
 • faglige arrangementer og netværk
 • generalforsamling og midtvejsmøde inklusiv stemmeret.

Pris og ansøgning
Associeret medlemskab koster således 5.125 kr. årligt i 2018.

Ansøgning om medlemskab behandles på bestyrelsesmøder, som afholdes cirka fire gange årligt. Hent og udfyld ansøgningsskema for associeret medlemskab og send det til RådgivningsDanmark.

Støttemedlem

Som støttemedlemmer kan optages personer og organisationer, herunder offentlige myndigheder og private virksomheder, der støtter foreningens formål.

Støttemedlemmer har adgang til RådgivningsDanmarks:

 • medlemssite, hvor kvalitetsmodellen samt vejledning hertil er tilgængelig
 • vejledninger, retningslinjer og andre faglige materialer
  faglige arrangementer og netværk
 • generalforsamling og midtvejsmøde, dog uden stemmeret.

Pris og ansøgning
Støttemedlemskab koster 5.125 kr. årligt i 2018.

Hent ansøgningsskema for støttemedlemskab og send det til RådgivningsDanmark.

“Vi kan i fællesskab øge kvaliteten af den rådgivning, som gives til mennesker i udsatte situationer. Samtidig er det positivt og brugbart med et rum til erfaringsudveksling. Så det er dels et spørgsmål om at sikre, at mennesker møder en ordentlig rådgivning, men også et spørgsmål om at kunne dele erfaringer og viden med hinanden” – Morten Skov Mogensen, generalsekretær for KFUMs sociale arbejde, der er medlem af RådgivningsDanmark.

Spørgsmål om medlemskab

Har du spørgsmål om medlemskab, er du meget velkommen til at kontakte sekretariatet.

Se uddybning af medlemsfordele for medlemmer af RådgivningsDanmark.

Modtag nyhedsbrev

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få information om RådgivningsDanmarks aktiviteter.