Medlem

Medlemskab i RådgivningsDanmark er for organisationer, der yder gratis og socialfaglig rådgivning til mennesker i komplicerede livssituationer

Medlemmer i RådgivningsDanmark ønsker at være en del af et rådgivningsfagligt fællesskab og har en ambition om at udvikle og løfte kvaliteten i egen rådgivning. RådgivningsDanmark faciliterer fællesskab og understøtter udvikling og kvalitetsarbejde i rådgivningsbranchen. Foreningen arbejder også for at synliggøre medlemmers arbejde og være et fælles talerør.

“RådgivningsDanmark er et sted, hvor organisationerne kan samles, mødes, udveksle erfaringer og hjælpe hinanden til at blive endnu bedre, så vi kan tilbyde endnu bedre rådgivning til brugerne”
– Jeppe Kristen Toft, formand RådgivningsDanmark og direktør Livslinien.

Hvem kan blive medlem?

Vores medlemmer er både små og store organisationer, som tilbyder rådgivning af social karakter og sammenlagt favner en bred vifte af emner og målgrupper. Rådgivning kan tilbydes telefonisk, online eller fysisk – individuelt eller i grupper og kan udføres af lønnede eller frivillige rådgivere.
Fælles for organisationerne er, at de modtager eksterne midler og/eller statsstøtte for at kunne yde gratis rådgivning til mennesker i komplicerede livssituationer.