Kravene

RådgivningsDanmarks medlemmer ønsker at være en del af et rådgivningsfagligt fællesskab og at udvikle og løfte kvaliteten på rådgivningsfeltet.

Medlemskab i RådgivningsDanmark er for organisationer, der yder gratis og social rådgivning til mennesker i vanskelige livssituationer, eller organisationer og personer, der ønsker at støtte foreningens formål.

“RådgivningsDanmark er et sted, hvor organisationerne kan samles, mødes, udveksle erfaringer og hjælpe hinanden til at blive endnu bedre, så vi kan tilbyde endnu bedre rådgivning til brugerne.”

Jeppe Kristen Toft, formand for RådgivningsDanmark og direktør i Livslinien

Hvem kan blive medlem?

Organisationer kan blive medlem af RådgivningsDanmark, hvis de er almennyttige og ikke-erhvervsdrivende. Derudover skal organisationens rådgivningstilbud tilbyde gratis kvalificeret vejledning, rådgivning eller hjælp til selvhjælp af høj faglig og etisk standard til mennesker i komplicerede livssituationer.

Se hvem der er medlem af RådgivningsDanmark.

Rådgivningen skal desuden have en social karakter. Rådgivningen kan tilbydes telefonisk, online eller fysisk, individuelt eller i grupper og kan udføres af lønnede eller frivillige rådgivere.

Organisationer, der ikke lever op til ovenstående kriterier, men ønsker at bakke op om foreningens formål, kan blive en del af foreningen som associeret medlem.

Læs om de forskellige medlemskaber, og om hvordan I bliver medlem her.

RådgivningsDanmark står vagt om kvaliteten

Centralt i RådgivningsDanmark står akkrediteringsordningen, der indeholder en række kvalitetsstandarder, som sikrer, at brugerne får rådgivning af høj kvalitet. Alle medlemmer hos RådgivningsDanmark, som er optaget før d. 01.09.2021, skal påbegynde deres akkreditering senest tre år efter, de er blevet medlemmer. Medlemmer optaget efter denne dato, skal påbegynde deres akkreditering senest to år efter, de er blevet medlemmer. Læs mere om akkreditering her.

At blive akkrediteret betyder at få et kvalitetsstempel på sin rådgivning. Det legitimerer og stiller rådgivningen stærkere både over for brugere, samarbejdspartnere og finansieringskilder.

Som medlem af RådgivningsDanmark er man forpligtet til at leve op til en række medlemsbetingelser, der fremgår af foreningens vedtægter.

RådgivningsDanmark kontakter medlemsorganisationer med henblik på dialog, hvis der opstår tvivl om, hvorvidt organisationerne lever op til betingelserne. Formålet med at rette henvendelse er at kunne understøtte organisationerne i at efterleve medlemsbetingelserne og nå i mål med etiske, faglige eller andre forhold, der udfordrer medlemskab af RådgivningsDanmark. Mindre udsving eller tvivlsspørgsmål klares i udgangspunktet i den almindelige løbende dialog mellem foreningens sekretariatet og de kvalitetsansvarlige i medlemsorganisationerne.

RådgivningsDanmark har mulighed for at suspendere og ekskludere medlemmer på baggrund af manglende efterlevelse af medlemsbetingelserne. Denne proces vil dog aldrig blive igangsat uden forudgående dialog med medlemsorganisationen.

Suspendering og pågående eksklusionssager vil som udgangspunkt ikke blive formidlet til foreningens andre medlemmer før ved førstkommende generalforsamling, hvor der, jf. foreningens vedtægter, træffes endelig afgørelse om eksklusion.

Find “Procedure for suspendering og eksklusion af medlemsorganisationer”

Modtag nyhedsbrev

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få information om RådgivningsDanmarks aktiviteter.