Indsatsen

For at løfte kvaliteten af det samlede gratis, sociale rådgivningsfelt, arbejder RådgivningsDanmark med:

  • Kvalitetsudvikling: Vi tilbyder medlemmer konkrete og relevante værktøjer til kvalitetsudvikling og bidrager til udvikling af nye løsninger på tværgående udfordringer. Læs mere om de forskellige medlemstilbud eller om støtten til kvalitetsarbejdet, som målrettes den enkelte medlemsorganisation.
  • Netværk: Vi opbygger relationer på tværs af feltet og faciliterer et stærkt fagligt fællesskab med plads til videndeling, sparring og erfaringsudveksling. Se foreningens aktuelle faglige arrangementer.
  • Akkreditering: Vi kvalitetsstempler medlemmer, efterhånden som de lever op til branchens standarder, og sikrer dermed et højt niveau og gennemsigtighed til gavn for brugere, samarbejdspartnere og bevillingsgivere. Læs mere om akkreditering her.
  • Vidensopbygning: Vi samler og styrke feltet ved at opbygge et solidt vidensgrundlag og arbejde for optimale betingelser for rådgivningsarbejdet. Find RådgivningsDanmarks mange publikationer og videnssamling her.

RådgivningsDanmark er således en del af infrastrukturen på det frivillige sociale område og bidrager til rådgivningsfeltets udvikling, kapacitetsopbygning og synlighed.

Læs også om organisationen.

Modtag nyhedsbrev

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få information om RådgivningsDanmarks aktiviteter.