Historikken

Det startede som et fælles ønske om at sikre mennesker i krise et overblik over, hvor man trygt kan henvende sig.

I 2013 afholdte det Obelske Familiefond en social camp for nøglepersoner fra rådgivningsbranchen, hvor muligheden for et fælles grundlag for det gratis, sociale rådgivningsfelt blev drøftet. For mennesker i vanskelige livssituationer kan et gratis, uafhængigt rådgivningstilbud være den bedste  – og til tider eneste – måde at få hjælp. Desværre havde vi i Danmark set flere eksempler på rådgivningstilbud startet af personer uden de rette kompetencer og i værste fald også uden intentionerne om at levere et ordentligt tilbud. Konsekvensen for den enkelte kan være skadelige, ligesom det svækker tilliden til den gratis, sociale rådgivningsbranche.

Video fra Social Camp 2013 med flere af RådgivningsDanmarks medlemmer.

RådgivningsDanmark bliver til

I 2014 blev det Obelske Familiefond kontaktet med hensigtserklæringer fra 17 danske rådgivningsorganisationer, som med afsæt i drøftelserne fra den fælles social camp søgte midler til at stifte en samlet brancheforening. Dette resulterede i en lang møderække blandt fonden, organisationerne og Socialt Udviklingscenter SUS.

I september 2014 blev RådgivningsDanmark formelt stiftet som en almennyttig, ikke-erhvervsdrivende brancheforening for civilsamfundsorganisationer, som tilbyder gratis socialfaglig rådgivning til mennesker i komplicerede livssituationer. Med midler fra Det Obelske Familiefond fungerede Socialt Udviklingscenter SUS som sekretariat og stod for processen med at udvikle og etablere foreningen i samarbejde med medlemmerne og et panel af eksperter fra det brede sociale felt.

I 2017 kom RådgivningsDanmark på satspuljen og etablerede et selvstændigt sekretariat, som udvikler og drifter akkrediteringsordningen og betjener bestyrelse, akkrediteringsnævn og foreningens medlemmer.

I 2020 modtog RådgivningsDanmark en 4-årig driftsbevilling i forbindelse med udmøntningen af reserven efter satspuljen 2020-2023. I denne forbindelse blev foreningen indskrevet som en del af indsatsen ”Styrket infrastruktur på civilsamfundsområdet”.

Den forlængede bevilling betyder, at RådgivningsDanmark kan videreføre og fortsat udvikle indsatsen for at løfte, styrke og sikre kvaliteten på det gratis, sociale rådgivningsfelt .   

Se hvem der er medlem af RådgivningsDanmark.

Modtag nyhedsbrev

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få information om RådgivningsDanmarks aktiviteter.