Vores intention

RådgivningsDanmark er en brancheforening for almennyttige, ikke-erhvervsdrivende organisationer, der yder gratis rådgivning af social karakter til mennesker i vanskelige livssituationer.

I Danmark findes der ingen regulering med eller minimumskrav for kvaliteten af almennyttige rådgivningstilbud, ligesom der ikke findes én indgang til de mange tilbud om rådgivning, støtte og hjælp.

RådgivningsDanmark arbejder derfor for at højne og sikre kvaliteten i sociale rådgivningstilbud og synliggøre vores medlemmers arbejde, så gratis rådgivning af høj kvalitet bliver mere tilgængeligt for mennesker med behov for hjælp.

Ved hjælp af en akkrediteringsordning, kvalitetsstempler vi foreningens medlemmer, efterhånden som de lever op til de standarder, som branchen er blevet enige om.

Det betyder, at man som borger trygt kan henvende sig til de rådgivningstilbud, som RådgivningsDanmark har kvalitetsstemplet, da dette giver sikkerhed for f.eks. faglighed, etik og overholdelse af lovgivning.

Samtidig fungerer kvalitetsstemplet som en garanti for bevillingsgivere, beslutningstagere og andre samarbejdspartnere, som har brug for sikkerhed for, at rådgivningen leverer høj kvalitet.

Læs mere om akkreditering her.

Vision og mission

Vision

RådgivningsDanmarks vision er, at gratis social rådgivning til mennesker i komplicerede livssituationer er let tilgængelig og af højeste kvalitet.

Mission

RådgivningsDanmarks mission er at styrke medlemmernes organisatoriske og faglige udvikling ved at arbejde med fælles kvalitetsstandarder og facilitere videndeling og kvalitetsudvikling gennem netværk, faglige arrangementer mv.

Med en akkrediteringsordning vil RådgivningsDanmark synliggøre og sikre kvaliteten i rådgivningsbranchen til gavn for brugere af forskellige typer af rådgivning og andre aktører, der beskæftiger sig med rådgivning.

RådgivningsDanmark vil desuden samle og styrke branchen ved at tale rådgivningsbranchen op og ved at varetage fælles faglige og politiske interesser på tværs af branchen.

Modtag nyhedsbrev

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få information om RådgivningsDanmarks aktiviteter.