#Viden og vejledning

Inspirationskatalog om brugerevaluering i rådgivningstilbud

jun 06, 2018

RådgivningsDanmark har udarbejdet et inspirationskatalog om brugerevaluering i rådgivningstilbud målrettet foreningens medlemmer.

Brugerevaluering er et værdifuldt redskab i arbejdet for løbende at tilpasse og forbedre rådgivningstilbud i forhold til fx målgruppen og formålet med rådgivningen. Det er samtidig en udfordrende og ressourcekrævende opgave for de fleste rådgivninger.

I RådgivningsDanmarks kvalitetsmodel er der desuden fokus på, at rådgivningstilbud skal brugerevaluere rådgivningen, herunder undersøge brugernes oplevelse og udbytte af rådgivningen, og om rådgivningen stemmer overens med det annoncerede og brugernes behov.

Find RådgivningsDanmarks kvalitetsmodel på medlemssiden

Inspirationskataloget er både skrevet til rådgivninger, som allerede har erfaring med brugerevaluering og gerne vil udvikle deres metoder, og til rådgivninger, som ikke har beskæftiget sig med brugerevaluering tidligere. Kataloget giver en overordnet forståelse af brugerevaluering og indeholder en række praksisnære eksempler på konkrete metoder hertil.

Bestilling

Vejledningen er udarbejdet til sociale rådgivningstilbud, der er medlem af RådgivningsDanmark. Medlemsorganisationer kan få tilsendt vejledningen som pdf per mail ved at skrive til sekretariatet på info@radgivnings.dk

Læs flere nyheder
Modtag nyhedsbrev

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få information om RådgivningsDanmarks aktiviteter.