#Viden og vejledning

Publikation: Guide til hjemmerådgivning

maj 20, 2020

RådgivningsDanmark har udarbejdet en guide, der skal understøtte rådgivninger, der har – eller ønsker at få – tilknyttet hjemmerådgivere.

I 2018 gjorde omtrent hver fjerde af RådgivningsDanmarks medlemmer brug af hjemmerådgivere, der rådgav fra deres eget hjem og ikke mødte ind på en rådgivningslokation. I foråret 2020 – i forbindelse med COVID-19-epidemien – har næsten tre ud af fire medlemmer omlagt deres rådgivningstilbud til hjemmerådgivning for fortsat at kunne hjælpe deres målgrupper og efterleve sundhedsmyndighedernes retningslinjer.

Om man er overgået til hjemmerådgivning som konsekvens af COVID-19-epidemien, eller om man i lang tid har benyttet sig af hjemmerådgivning, er der en række forholdsregler, som rådgivningen skal sikre sig for at kunne garantere kvaliteten af hjemmerådgivning, ligesom der er en række muligheder og udfordringer, som det er vigtigt at være bekendt med. Guiden har til formål at adressere de forhold, så man som rådgivning kan udvikle det bedst mulige tilbud til gavn for såvel brugere og rådgivere som organisationen.

Hent Guide til hjemmerådgivning.

Guiden rummer anbefalinger til den overordnede organisering samt delelementer i rådgivningen, som skal være på plads for at kunne sikre kvaliteten af hjemmerådgivningen.

Guiden indeholder blandt andet:

Læs flere nyheder
Modtag nyhedsbrev

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få information om RådgivningsDanmarks aktiviteter.