#Akkreditering

Første evaluering af akkrediteringsordningen

jun 08, 2018

RådgivningsDanmarks akkrediteringsordning er blevet evalueret af de 11 rådgivninger, der siden oktober 2016 og frem til maj 2018 har gennemgået en akkreditering. 11 ud af 11 rådgivninger vurderer ordningen som ”virkelig god” eller ”god”. Der er dog også plads til forbedringer, viser evalueringen.

I årsberetningen 2017 annoncerede RådgivningsDanmark, at én af de store prioriteringer i 2018 og fremadrettet er dataindsamling blandt medlemsorganisationerne. Det har vi blandt andet taget hul på med en intern evaluering af akkrediteringsordningen blandt d 11 rådgivningstilbud, der er blevet akkrediteret i regi af RådgivningsDanmark.

Formålet med evalueringen er at forbedre akkrediteringsordningen, så det bliver så relevant og udviklende et forløb som muligt for både medlemmer og auditorer. Alt sammen med henblik på at løfte kvaliteten i rådgivningsfeltet til gavn for brugerne.

Øget kvalitet er en direkte konsekvens af akkreditering

8 af de 11 rådgivninger svarer, at akkrediteringsforløbet ”i høj grad” eller ”i nogen grad” har medført øget kvalitet i deres rådgivning. Ingen rådgivninger har angivet, at forløbet ”slet ikke” har medført øget kvalitet, 3 svarer, at forløbet ”i mindre grad” har medført øget kvalitet. I forlængelse heraf svarer 7 rådgivningstilbud, at akkrediteringen har ført til nye tiltag eller ændringer i rådgivningen. Der er blandt andet tale om nye tiltag i forhold til anvendelse af brugerevaluering, fokus på uddannelse og supervision samt udarbejdelse af materiale til frivillige.

“Kriterierne foranledigede nogle relevante diskussioner om alt lige fra etik til ledelsesstruktur og ansvarsfordeling. Processen var i høj grad med til at sætte fokus på ubeskrevne områder og igangsætte mundtlige drøftelser og beslutninger og efterfølgende få disse nedskrevet.” – citat fra evalueringen

Alle 11 rådgivningstilbud svarer desuden, at de ”i høj grad” eller ”i nogen grad” har fået det udbytte af forløbet, som de forventede. Rådgivningerne vurderer desuden samlet RådgivningsDanmarks akkrediteringsordning som ”virkelig god” eller ”god”. 10 af de 11 rådgivninger vil ”helt sikkert” anbefale andre at blive akkrediteret. 1 rådgivning vil ”måske” anbefale akkreditering til andre og uddyber, at det er en tidskrævende proces, der kræver, at organisationen kan afsætte tid og ressourcer til arbejdet.

Her er der plads til forbedringer

Overordnet vurderer rådgivningerne auditdagen, auditrapporten og handleplanen meget positivt, herunder auditorernes indsats og kompetencer samt kvaliteten af auditrapporten. Evalueringen giver dog anledning til et skærpet fokus på enkelte dele af akkrediteringsforløbet.

Rådgivningerne giver udtryk for at have brug for et bedre overblik over akkrediteringsforløbets tidsplan og mere tydelighed omkring, hvordan auditdagen konkret kommer til at forløbe, og hvordan de skal arbejde med handleplanen efterfølgende. Dette er derfor sat på programmet for næste uddannelsesdag for RådgivningsDanmarks auditorer.

RådgivningsDanmarks kvalitetsmodel består af fem temaer med tilhørende kriterier. Faglig tilgang er et af de temaer, som flest rådgivninger giver udtryk for at have svært ved at forstå, og som flest rådgivninger får kritik i forbindelse med. På baggrund af evalueringen har RådgivningsDanmark derfor præciseret temaet og de tilhørende kriterier i kvalitetsmodellen og dens vejledning i samarbejde med de akkrediteringsfaglige auditorer.

Læs om den opdaterede kvalitetsmodel

Om evalueringen

Rådgivningerne har besvaret et elektronisk spørgeskema med spørgsmål om forløbet op til audit, selve audit og forløbet efter audit.

Spørgeskemaet er blevet udsendt i marts 2018 til alle 11 akkrediterede rådgivningstilbud. Praksis fremadrettet er, at evalueringen foregår løbende i takt med, at rådgivningerne afslutter deres akkreditering. Én gang årligt – i RådgivningsDanmarks årsrapport – vil uddrag af det forgangne års evalueringer af akkrediteringsordningen blive præsenteret.

Denne evaluering er besvaret af: Bryd Tavsheden, Børns Vilkår, LMS, Livslinien, Startlinjen, Settlementet, Mødrehjælpen, Ventilen, Frivilligcenter SR-Bistand, Sex & Samfund og GirlTalk.dk.

Læs flere nyheder
Modtag nyhedsbrev

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få information om RådgivningsDanmarks aktiviteter.