#Nyt fra RådgivningsDanmark

FAQ – Akkreditering og Auditoruddannelse

sep 19, 2016

 AKKREDITERING

Hvad er akkreditering i RådgivningsDanmark?

Akkreditering er certificeringsproces, hvor en medlemsorganisation kan få vurderet deres kvalitetsarbejde og hvis akkrediteringen gennemføres modtager rådgivningen et kvalitetsstempel fra RådgivningsDanmark.

Hvad består en akkrediteringsproces af?

En akkrediteringsproces består overordnet af 3 faser:
1. Medlemsorganisationerne skriver en kvalitetsbeskrivelse af deres organisation med udgangspunkt i kvalitetsmodellen. Dette kan gøres løbende over en periode på 2 måneder. Kvalitetsbeskrivelsen skal være sendt online d. 21. december.
2. Auditbesøg á 1 dag (planlagt besøg mellem auditorer og auditee).
3. Vurderingsrapport og evt. certificering.

Hvad er en kvalitetsbeskrivelse?

Kvalitetsbeskrivelsen er besvarelser på spørgsmål i kvalitetsmodellen. Kvalitetsmodellen er den ’opskrift’ eller ramme, som akkrediteringen gennemføres under. Modellen er udviklet særligt til og af RådgivningsDanmark i samarbejde med Liselotte Juul tidl. direktør i Akkreditering Danmark, så den specifikt passer til rådgivningsarbejde.

Hvordan udfylder man kvalitetsbeskrivelsen?

RådgivningsDanmark har udviklet et elektronisk login-system, hvor ansøgerne kan logge ind, skrive på kvalitetsbeskrivelse og til sidst sende deres kvalitetsbeskrivelse. Systemet åbner d. 15. oktober og der er frist for at sende kvalitetsbeskrivelsen d. 21. december.

Hvor meget tid skal man bruge på en akkrediteringsproces?

Det afhænger af, hvor langt man som rådgivning i forvejen er med at beskrive sit arbejde.
Under testakkrediteringen i efteråret blev det vurderet til ca. en uges arbejde for en medarbejder + et auditbesøg á 1 dag.
Læs et interview med Settlementet som deltog i testen af akkreditering sidste år.

Hvad er prisen og hvorfor?

Da RådgivningsDanmark lige nu uddanner egne auditorer og akkreditering foregår som et led i deres uddannelse, tilbyder vi akkreditering til spotpris på 25.000 kroner.
Den reelle kostpris er 40.000 kr.

Hvornår kan rådgivninger blive akkrediteret i RådgivningsDanmark?

Første akkrediteringsrunde starter d. 17. Oktober 2016 og går frem til slut i marts 2017.
Der er 10 pladser! Du kan stadig nå det!
Det er endnu ikke planlagt, hvornår næste akkreditering starter.

Hvad får rådgivningen ud af at blive akkrediteret?

Et kvalitetsstempel er et synligt bevis på kvaliteten af en organisations rådgivning. Dette er en fordel for brugerne, så de får en sikkerhed i at benytte rådgivningen. Et kvalitetstempel kan også bruges som et argument overfor finansieringskilder.
RådgivningsDanmarks akkrediteringsmodel er opbygget således, at der både er fokus på kontrol og på udvikling af kvalitet. Det betyder, at rådgivningen udover at få vurderet kvaliteten, også får feedback på videreudvikling.
At gennemgå en akkrediteringsproces er også læring for organisationen i at arbejde med kvalitet fremadrettet.

Hvordan og hvornår søger man om akkreditering?

Akkreditering starter fra 17.oktober-1. November 2016.
Skriv til info@raadgivningsdanmark.dk og tilmeld dig akkreditering.

AUDITORUDDANNELSEN

Hvem er en auditor?

Auditorer er de personer, som tjekker og vurderer kvaliteten i rådgivninger, der søger om akkreditering.

Hvorfor uddanner RådgivningsDanmark auditorer?

I Danmark findes der ingen auditorer med speciale i sociale rådgivninger. Derfor uddanner RådgivningsDanmark auditorer til eget auditorkorps, så akkrediteringssystemet er bygget specifikt til at kunne give et kvalitetstempel til rådgivninger.

Hvad får man ud af det?

Ved at tage uddannelsen som auditor bliver man oplært i RådgivningsDanmarks kvalitetsmodel og får konkrete værktøjer til at arbejde med kvalitet, som kan anvendes i egen rådgivning.
Derudover er det mulighed efter endt eksamen at arbejde som auditor for RådgivningsDanmark, som et bijob mod honorar.

Hvordan foregår auditoruddannelsen 2016/2017?

Auditoruddannelsen er delt i to – undervisning og sidemandsoplæring.

Del I: Uddannelsesdage 8.-9. November
Del II: Gennemlæsning af kvalitetsbeskrivelser og auditbesøg (januar-marts 2017)

Se en fuld beskrivelse her

Hvornår starter den næste uddannelse?

Uddannelsen er lige nu en mulighed for at samle et auditorkorps. Så længe RådgivningsDanmark har nok auditorer er det ikke planen at påbegynde en uddannelsesrunde mere.

Hvor søger man om at komme på uddannelse?

Skriv til info@raadgivningsdanmark.dk
Du kan stadig nå at tilmelde dig! Vi har 10 pladser.

Hvem er undervisere på uddannelsen?

Anders Madsen er uddannet auditor i akkreditering i EQRM 2005 og i Danmark 2006, og har arbejdet som auditorformand i Akkreditering Danmark fra 2008-2014.

Liselotte Juul er tidligere direktør i Akkreditering Danmark og arbejder i dag som ekstern konsulent

Hvor mange timer skal man bruge på uddannelsen?

– 2 hele dage på undervisning.
– Ca. 10 timers læsning og forberedelse i januar.
– 1 auditbesøg á 1 dag i februar-marts.
– ca. 4 timer eksamen i marts. (fast tidspunkt endnu ikke besluttet)

SKAL man arbejde som auditor? Hvor mange timer skal man bruge på det og hvad med løn?

Det er valgfrit, om man vil arbejde som auditor i RådgivningsDanmark efter endt eksamen.
Som auditor skal man lave ca. 1-3 akkrediteringer om året á ca. 20 timer. Arbejdet honoreres som et bijob. Lønnen er endnu ikke fastsat.

Er der noget du stadig er i tvivl om, så skriv til info@raadgivningsdanmark.dk. Vi vil så gerne svare på jeres spørgsmål!

Læs flere nyheder
Modtag nyhedsbrev

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få information om RådgivningsDanmarks aktiviteter.