Rådgivningsnetværket: Samarbejde mellem civilsamfundets rådgivninger og det offentlige

Der er tradition for, at civilsamfundet og det offentlige samarbejder om at løse sociale problemer i Danmark. De to sektorer kan da også noget forskelligt og kan komplementere hinanden, og samarbejdet kan være med til at sikre brobygning og en helhedsorienteret indsat til fordel for mennesker i svære livssituationer.

Men samarbejdet og brobygningen er også ressourcekrævende og forskellige logikker og organisatoriske samt lavpraktiske hensyn kan skabe udfordringer undervejs. Derfor spørger vi på netværksmødet, hvilke gode og mindre gode erfaringer civilsamfundets sociale rådgivningstilbud har fra samarbejdet med offentlige aktører, og hvordan vi som rådgivningstilbud eller rådgivningslignende tilbud kan gribe det an, hvis vi vil etablere og vedligeholde gode samarbejder med offentlige samarbejdspartnere.

INDHOLD
På mødet vil Forældre & Sorg og headspace fortæller om, hvordan de samarbejder med regioner og kommuner om brugerne. Hvorfor og hvordan har de etableret samarbejderne? Hvordan er samarbejdet organisereret? Hvilke dilemmaer og udfordringer de har stået med undervejs, og hvad gjorde de? Og hvad har fungeret rigtigt godt for dem, deres samarbejdspartnere og brugere?

Vi vil både kommer omkring brobygning til og fra civilsamfundets sociale rådgivningstilbud.

PROGRAM
Direktør hos Forældre & Sorg, Birgitte Horsten, og national rådgivningschef hos headspace, Christian Lund, vil stå for oplæggene på dagen.

Derudover vil der som altid være mulighed for samtaler i plenum og gruppedrøftelser. 

Det endelige program følger her på siden.

TILMELDING
Tilmeld dig arrangementet nedenfor. Tilmeldingsfristen er den 06.12.2023.

Vær OBS på, at arrangementet finder sted i Admiral Gjeddes Gaard, St. Kannikestræde 10 A - 1169 København K.

Deltagere fra rådgivningstilbud, der ligger uden for hovedstadsområdet, kan melde sig til online-deltagelse. Dette vælges i forbindelse med tilmeldingen. 

Husk, at melde afbud via info@radgivnings.dk, hvis du alligevel ikke har mulighed for at deltage i arrangementet. Udebliver du uden at melde afbud, vil vi opkræve et gebyr på 250 kr. via faktura til din organisation.