Medlemsmøde

KL 09:00 - 10:30

Sted: Teams

Introduktion til kvalitetsarbejdet i RådgivningsDanmark

På mødet bliver RådgivningsDanmarks tilgang til kvalitet forklaret, branchens kvalitetsmodel og akkrediteringsprocessen bliver gennemgået, og vi drøfter, hvordan man som rådgivningstilbud løbende kan arbejde med kvalitetsudviklingen. 

RådgivningsDanmark opfordrer alle rådgivningstilbud, som står over for en akkreditering, til at deltage i et af de kvartalsvise møder om brancheforeningens tilgang kvalitet i rådgivning og introduktion til kvalitetsmodellen. Men mødet er også relevant for dig, der f.eks. sidder i et nystartet rådgivningstilbud, som ikke skal i gang med en akkreditering med det samme, men allerede nu vil have et skarpt fokus på kvalitetsudviklingen af indsatsen.

PROGRAM

 • Velkommen
 • Hvad er kvalitet i rådgivning? -  en tur gennem kvalitetsmodellen
 • Præsentation af akkrediteringsforløbet
 • Det løbende kvalitetsarbejde
 • Spørgsmål
 • Tak for i dag

Introduktionen foregår online på Teams. Link til mødet fremsendes senest dagen inden.

TILMELDING
Tilmelding sker her på siden. Tilmeldingsfristen er den 27. november 2023.

Husk, at melde afbud via info@radgivnings.dk, hvis du alligevel ikke har mulighed for at deltage i arrangementet. Udebliver du uden at melde afbud, vil vi opkræve et gebyr på 250 kr. via faktura til din organisation.

Tilmeldingsfrist

27 nov, 2023

KL 11:00 - 12:00

Sted: Teams

Møde om netværk for rådgivninger med brevkasse

Flere medlemmer af RådgivningsDanmark har efterspurgt et netværk specifikt for rådgivninger, som bruger brevkasse. Derfor inviterer vi til et møde for alle medlemmer med brevkasse-rådgivning.

Målet med mødet er at undersøge, om der er interesse for at starte et eller flere netværk for rådgivningerne med fokus på sparring om muligheder og udfordringer, som knytter sig til netop brevkassen som kanal.

PROGRAM

 • Velkommen og præsentation
 • Erfaringer med størst udbytte af sparring: Er der potentiale for et eller flere netværk?
 • Form og ressourcer: Hvor ofte, og hvordan giver det mening at mødes?
 • Næste skridt
 • Tak for i dag

TILMELDING
Tilmelding sker her på siden. Tilmeldingsfristen er den 1. oktober 2023.

Mødet foregår over Teams, og deltagerne vil få tilsendt et link til mødet inden dagen.

Tilmeldingsfrist

1 okt, 2023

KL 09:00 - 10:30

Sted: Teams

Introduktion til kvalitetsarbejdet i RådgivningsDanmark

På mødet bliver RådgivningsDanmarks tilgang til kvalitet forklaret, branchens kvalitetsmodel og akkrediteringsprocessen bliver gennemgået, og vi drøfter, hvordan man som rådgivningstilbud løbende kan arbejde med kvalitetsudviklingen. 

RådgivningsDanmark opfordrer alle rådgivningstilbud, som står over for en akkreditering, til at deltage i et af de kvartalsvise møder om brancheforeningens tilgang kvalitet i rådgivning og introduktion til kvalitetsmodellen. Men mødet er også relevant for dig, der f.eks. sidder i et nystartet rådgivningstilbud, som ikke skal i gang med en akkreditering med det samme, men allerede nu vil have et skarpt fokus på kvalitetsudviklingen af indsatsen.

PROGRAM

 • Velkommen
 • Hvad er kvalitet i rådgivning? -  en tur gennem kvalitetsmodellen
 • Præsentation af akkrediteringsforløbet
 • Det løbende kvalitetsarbejde
 • Spørgsmål
 • Tak for i dag

Introduktionen foregår online på Teams. Link til mødet fremsendes senest dagen inden.

TILMELDING
Tilmelding sker her på siden. Tilmeldingsfristen er den 22. februar 2024.

Husk, at melde afbud via info@radgivnings.dk, hvis du alligevel ikke har mulighed for at deltage i arrangementet. Udebliver du uden at melde afbud, vil vi opkræve et gebyr på 250 kr. via faktura til din organisation.

Tilmeldingsfrist

22 feb, 2024

KL 14:00 - 16:00

Sted: Følger senere

København

Midtvejsmøde 2023

RådgivningsDanmark inviterer medlemsorganisationer til Midtvejsmødet 2023.

Midtvejsmødet afholdes en gang årligt med henblik på at drøfte politik, strategi og principielle spørgsmål vedrørende foreningen. På mødet fremlægges forslag til budget, medlemskontingent og akkrediteringsgebyr for 2024.

DEADLINES

Indkomne forslag skal sendes til RådgivningsDanmark på info@radgivnings.dk senest seks uger inden midtvejsmødet, det vil sige torsdag den 19. oktober 2023.

Dagsorden og materiale til mødet udsendes fire uger før mødet, det vil sige torsdag den 2. november 2023.

Tilmeldingsfrist til Midtvejsmødet er d. 23. november 2023.

PROGRAM

Dagsorden for mødet følger her på siden og udsendes, sammen med mødematerialet, fire uger før mødet. 

TILMELDING

Medlemmer og associerede medlemmer er velkomne til at deltage i midtvejsmødet og i drøftelserne. Associerede medlemmer har dog ikke stemmeret.

Mødet finder sted i København, og den præcise lokalitet meldes ud senere. Deltagere fra rådgivningstilbud, der ligger uden for hovedstadsområdet, kan melde sig til online-deltagelse. Dette vælges i forbindelse med tilmeldingen.  

Husk, at melde afbud via info@radgivnings.dk, hvis du alligevel ikke har mulighed for at deltage i arrangementet. Udebliver du uden at melde afbud, vil vi opkræve et gebyr på 250 kr. via faktura til din organisation.

Tilmeldingsfrist

23 nov, 2023

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Få spændende nyheder, læs faglige artikler og se vores arrangementer

Nej tak, jeg vil ikke tilmelde mig.