Generalforsamling 2024

Generalforsamling 2024 Læs videre »

RådgivningsDanmark inviterer medlemsorganisationer til generalforsamling 2024.

Medlemmer af RådgivningsDanmark har mulighed for at indstille kandidater til bestyrelsen og sende forslag til behandling på generalforsamlingen. Begge dele skal sendes til bestyrelsen på info@radgivnings.dk og skal være modtaget senest d. 13. marts 2024.

Se den nuværende bestyrelses kandidatur her.

Generalforsamlingens dagsorden, inkl. kandidatliste bliver udsendt per mail senest en måned inden arrangementets afholdelse, dvs. den 13. april.

PROGRAM

  • Valg af dirigent, referent og stemmeudvalg, konstatering af rettidig indkaldelse
  • Bestyrelsens årsberetning og planer for det kommende år
  • Forelæggelse af årsregnskab til godkendelse
  • Behandling og afstemning af indkomne forslag
  • Forelæggelse af budget for det kommende år til godkendelse
  • Valg af bestyrelsesmedlemmer
  • Valg af ekstern revisor
  • Eventuelt

TID OG STED

Generalforsamlingen finder sted d. 14. maj 2024 kl. 14-15.30 i Valby Kulturhus (teatersalen) på Valgårdsvej 4, 2500 Valby.

Medlemmer, som ikke har mulighed for at deltage fysisk på dagen, kan deltage online. Når du tilmelder dig nedenfor, kan du vælge online-deltagelse.