Generalforsamling 2023

RådgivningsDanmark inviterer medlemsorganisationer til generalforsamling 2023.

Kandidatur til RådgivningsDanmarks bestyrelse skal sendes til bestyrelsen senest den 24. marts. Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være modtaget samme dag. Begge dele skal sendes til info@radgivnings.dk.

Generalforsamlingens dagsorden, inkl. kandidatliste bliver udsendt per mail senest en måned inden arrangementets afholdelse, dvs. den 24. april.

PROGRAM

  • Valg af dirigent, referent og stemmeudvalg, konstatering af rettidig indkaldelse
  • Bestyrelsens årsberetning og planer for det kommende år
  • Forelæggelse af årsregnskab til godkendelse
  • Behandling og afstemning af indkomne forslag
  • Forelæggelse af budget for det kommende år til godkendelse
  • Valg af bestyrelsesmedlemmer
  • Valg af ekstern revisor
  • Eventuelt

Medlemmer, som ikke har mulighed for at deltage fysisk på dagen, kan deltage online.

TILMELDING

Tilmeld dig via linket nederst på siden.

Ønsker du at deltage online, skal du ikke tilmelde dig her på siden men sende en mail til info@radgivnings.dk.