#Nyt fra RådgivningsDanmark

Akkreditering: “Det var enormt lærerigt!”

sep 06, 2016

Til oktober 2016 kan medlemmer af RådgivningsDanmark søge om at blive akkrediteret og derved få et kvalitetsstempel på, at rådgivningen lever op til foreningens kvalitetsstandarder. Men hvordan foregår processen, hvad skal man som organisation, og hvad får man ud af det?
Vi tog en snak med Eva Tetzlaff fra Settlementets Rådgivning, som sidste år var med til at teste RådgivningsDanmarks akkrediteringsproces.

Hvorfor ville I akkrediteres?
”Vi ser det som vores fornemste opgave at levere et professionelt tilbud. Det skal være sådan, at dem, der kontakter os, er garanteret, at vores rådgivning kvalitetsmæssigt er på lige fod med professionel rådgivning.
Vi valgte at deltage i testen for at blive klogere på, hvad der allerede fungerer, og hvad der ikke fungerer. Så min faglige stolthed var spændt på, hvordan auditorerne ville vurdere vores kvalitet. Er det så godt, som vi selv synes?”

Hvordan var det at skrive ansøgningen om akkreditering?

”Det var enormt lærerigt. I virkeligheden var det ret simpelt, for vi ved jo, hvad vi gør. Det krævede alligevel et stykke arbejde at få det skrevet – også så det blev forståeligt for andre. Derfor var jeg også helt inde i, hvad vi gør som organisation og hvorfor. Så jeg var forberedt på, hvilke spørgsmål auditorerne ville stille. Allerede i ansøgningsprocessen reflekterede vi over, hvor vi kunne forbedre os, så det har givet meget – lige fra ansøgning til auditbesøg.”

Hvordan var auditbesøgene?
”Auditorerne talte med både ansatte og frivillige, og det var tydeligt, at de havde læst på lektien. De stillede spørgsmål, som vi ikke selv tænker over i hverdagen, og pointerede meget relevante elementer. Generelt foregik det meget professionelt og ordentligt, og det var også fedt at få lov til at fortælle om, hvad vi laver. Vi oplevede auditbesøgene som rare og meget lærerige.”

Har I kunnet bruge det bagefter?
”Vi har klart kunne bruge det! Vi er allerede i gang med at skrive et værdisæt, som vi arbejder ud fra – det var noget vi tog med fra processen. Egentlig gør vi det i for vejen, men det er vigtigt at få det skrevet ned, så det både er synligt for folk, der besøger os på hjemmesiden, og for nye frivillige. Også for samarbejdspartnere, så de har tillid til vores rådgivning.”

 

Akkrediteringsprocessens faser

I får adgang til RådgivningsDanmarks ansøgningssystem. Her udfylder I ansøgningsskemaet med spørgsmål i de 6 kategorier, som udgør RådgivningsDanmarks kvalitetsmodel (link). I beskriver og dokumenterer, hvordan jeres rådgivning arbejder.
RådgivningsDanmarks uddannede auditorer gennemgår ansøgningen, og kommer herefter på besøg hos jer. Auditorerne observerer og taler med ansatte og frivillige.
Et auditorbesøg foregår over ca. 1 dag. Formålet med auditbesøget er at vurdere, om I rent faktisk gør, hvad I siger, i rådgivningen.
Auditorerne vurderer ansøgning og auditbesøg og sammenfatter vurderingen i en rapport til jer. Lever rådgivningen op til kvalitetskriterierne får I RådgivningsDanmarks kvalitetsstempel.

Er akkreditering noget for jer? Tilkendegiv jeres interesse for at blive akkrediteret eller sende en medarbejder på auditoruddannelsen på info@raadgivningsdanmark.dk.

Læs mere om akkreditering og pris og om auditoruddannelsen.

Læs flere nyheder
Modtag nyhedsbrev

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få information om RådgivningsDanmarks aktiviteter.