#Nyt fra RådgivningsDanmark

Deadline for indstilling af kandidater til bestyrelsen og forslag til GF2020

jan 21, 2020

Den 22. april inviterer RådgivningsDanmark medlemsorganisationer til ordinær generalforsamling. Kandidater til bestyrelsen og indkomne forslag skal sendes senest den 21. februar.

Alle medlemmer af RådgivningsDanmark har mulighed for at indstille kandidater til bestyrelsen og sende forslag til behandling på generalforsamling.

Der skal vælges formand, tre bestyrelsesmedlemmer samt to suppleanter (se oversigt nedenfor).

VIGTIG INFORMATION:

I 2018 vedtog generalforsamlingen en ny bestemmelse i foreningens vedtægter (§5.8), som begrænser genvalg af bestyrelsesmedlemmer til to gange. Desværre blev der på dette tidspunkt ikke lavet en overgangsbestemmelse for at sikre en løbende udskiftning og fornyelse af bestyrelsen, hvilket ellers var hensigten med bestemmelsen. Dette betyder, at hele fire af bestyrelsens syv valgte medlemmer (herunder formanden) falder for denne bestemmelse i år og i realitet ikke kan genopstille, da de er genudpeget i hhv. 2016 og 2018. For at undgå en sådan situation, hvor viden, historik og relationer i så udstrakt grad forsvinder og risikerer at svække foreningen såvel nu som potentielt hvert 6. år, har bestyrelsen valgt at lade to af de fire medlemmer genopstille for hhv. 1 og 2 år (herunder formanden), da dette vil påbegynde og sikre den ønskede løbende udskiftning i bestyrelsen.

Hvis foreningens medlemmer har indsigelser mod dette ønske fra den nuværende bestyrelse, bedes de rette henvendelse til sekretariatet på info@radgivnings.dk hurtigst muligt og gerne senest d. 10. februar.    

Oversigt over den nuværende bestyrelses kandidatur:

Kandidatforslag og forslag til behandling skal sendes til bestyrelsen senest den 21. februar på info@radgivnings.dk og bestå af en kort præsentation og eventuelt foto.

Læs flere nyheder
Modtag nyhedsbrev

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få information om RådgivningsDanmarks aktiviteter.