#Nyt fra RådgivningsDanmark

De første rådgivninger har opnået behandlingstilladelse hos Datatilsynet

jan 07, 2020

Rådgivningstilbud, der tilbyder fortrolig eller anonym rådgivning om følsomme emner, som helbredsoplysninger eller oplysninger om seksuelle forhold, skal søge om tilladelse til behandling hos Datatilsynet. De første rådgivninger har søgt – og fået –tilladelse. Hør TUBA og Alkohol & Samfund fortælle om ansøgningsprocessen.

I maj måned 2019 udgav RådgivningsDanmark en guide til sociale rådgivningstilbud, der beskriver de tilfælde, hvor det er nødvendigt at søge om tilladelse hos Datatilsynet til behandling af følsomme personoplysninger. Det kan både være relevant for fortrolige og anonyme rådgivningstilbud, der rådgiver om følsomme emner, som helbredsoplysninger eller oplysninger om seksuelle forhold. Det vil således ikke være relevant for alle typer rådgivningstilbud at søge om tilladelse, men for en del. Guiden indeholder desuden en skabelon til ansøgningen til Datatilsynet.

Hent Guide til behandling af personoplysninger ifm. telefonisk og digital rådgivning.

De første rådgivninger har søgt – og fået – tilladelse til behandling af følsomme oplysninger. Det gælder blandt andet TUBA’s online rådgivning og Alkohol & Samfunds tilbud Alkolinjen.

TUBA: Den fuldmægtige var meget interesseret i at sætte sig ind i vores praksis og felt

TUBA tilbyder anonym online rådgivning til unge, der er vokset op i familier med alkohol- eller stofmisbrug. I den forbindelse deler nogle rådsøgende helbredsoplysninger om sig selv eller personer i deres netværk, og derfor vurderede TUBA, at de skulle søge om behandlingstilladelse hos Datatilsynet.

”Indledningsvist tænkte vi, at da vi tilbyder anonym rådgivning til brugerne, skal vi ikke søge om behandlingstilladelse, men vi blev med RådgivningsDanmarks guide opmærksom på, at der jo ligger personoplysninger – i vores tilfælde IP-adresser – som det sådan set er muligt at tilgå, mens chatten står på,” fortæller online rådgivningskoordinator Camilla Rode Jensen.

Derfor udarbejdede TUBA en ansøgning om behandling af de rådsøgendes IP-adresser i forbindelse med chatrådgivning til Datatilsynet på baggrund af RådgivningsDanmarks skabelon.

”Vi beskrev vores nuværende praksis i chatrådgivningen, hvilket blandt andet er, at vores chatudbyder sletter IP-adressen så snart, at en rådgivningssession er færdig. Og det var også på den baggrund, at vi fik tilladelsen.”

I tilladelsen fremgår det også, at TUBA ikke må videregive personoplysninger, medmindre videregivelsen følger af lov. Og det gør det i enkelte tilfælde.

”Vi må selvfølgelig ikke give brugernes IP-adresser videre til andre, medmindre vi på en eller anden måde er retligt forpligtet til det. Og det er vi fx, hvis der er tale om helt akutte situationer med fare for menneskers liv. Her skal vi – ligesom alle andre – leve op til vores afværgepligt og kontakte myndighederne, der kan tage affære, fx ved at kontakte vores chatudbyder og få udleveret brugerens IP-adresse, hvis chatten stadig er i gang. Det er heldigvis ikke noget, vi har oplevet endnu, men en dag kan det jo blive aktuelt.”

Camilla var også i dialog med en fuldmægtig fra Datatilsynet undervejs i processen, da tilsynet havde brug for at få uddybet, hvordan rådgivningen fungerede i praksis, og om TUBA fik helbredsoplysninger om 3. part:

”Dialogen med tilsynet var nem, og jeg fornemmede, at den fuldmægtige var meget interesseret i at sætte sig ind i vores praksis og faglige felt.”

Alkohol & Samfund: Overraskende enkel proces med Datatilsynet

Alkolinjen tilbyder telefon- og chatrådgivning til alle over 15 år med et alkoholproblem, voksne pårørende, arbejdspladser og fagpersoner. Derfor har Alkohol & Samfund – i lighed med TUBA – vurderet, at det er relevant at søge om tilladelse til behandling af følsomme personoplysninger hos Datatilsynet, da brugere af Alkolinjen fx fortæller om antabus, alkoholdemens og andre følgesygdomme – somatiske som psykiske – af deres misbrug.

Alkolinjens tilladelse er baseret på, at chatsamtaler og øvrig korrespondance i personhenførbar form slettes efter endt rådgivning, ligesom det var tilfældet hos TUBA’s online rådgivning.

Samtidig har Alkolinjen fået tilladelse til at opbevare følsomme og personhenførbare oplysninger, indtil brugeren beder om at få slettet disse og senest 10 år efter første registrering. Denne tilladelse går ikke på den enkeltstående anonyme rådgivning – hvor chatsamtaler mv. slettes efter endt rådgivning – men på korte rådgivningsforløb, hvor det er relevant og nødvendigt for Alkolinjen at opbevare oplysninger, typisk navn og telefonnummer, på den rådsøgende.

Som sundhedskonsulent hos Alkolinjen, Isabella Øllgaard, fortæller:

”På Alkolinjen tilbyder vi ikke kun enkeltstående anonym rådgivning på telefon eller chat, men også kortere forløb, hvor brugeren efter den første samtale kan bede om at blive ringet op af en rådgiver på et senere tidspunkt til en eller flere opfølgende samtaler. Det forudsætter, at vi gemmer et navn og telefonnummer på brugeren.”

Datatilsynet havde ikke uddybende spørgsmål til Alkolinjen i forbindelse med ansøgningen:

”Vi havde ingen dialog med Datatilsynet undervejs. Vi fulgte RådgivningsDanmarks vejledning, indsendte ansøgningen, ventede på svar i seks uger og fik så meddelelse om tilladelsen i e-boks,” fortæller Bjarne Stenger Elhom, leder af Alkolinjen.

Læs flere nyheder
Modtag nyhedsbrev

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få information om RådgivningsDanmarks aktiviteter.