#Akkreditering

Bryd Tavsheden: Akkrediteringen viser, at vi mener det med kvalitet seriøst

nov 02, 2017

En gennemarbejdet rådgivningsmanual, systematisk supervision og øget fokus på brugerevaluering. Det er tre af de største udbytter, Bryd Tavsheden har fået i forbindelse med deres akkreditering. Men allervigtigst har det givet et stærkt fællesskab omkring at have høj kvalitet i rådgivningen, fortæller Andreas Støttrup Moldow, der er udviklingschef i Bryd Tavsheden.

Interessen for at blive akkrediteret opstod i kølvandet på et ønske om at formalisere kvaliteten i rådgivningen, sikre samme standard på de forskellige rådgivningsplatforme og sikre vedvarende kvalitet, også når der er udskiftning blandt rådgiverne.

Første skridt hen imod de målsætninger var udarbejdelse af en kvalitetsbeskrivelse, der tager udgangspunkt i RådgivningsDanmarks kvalitetsmodel. I Bryd Tavsheden valgte man at inddrage hele organisationen i arbejdet, og det har givet pote, fortæller Andreas Støttrup Moldow:

”Det har krævet meget tid og mange ressourcer, men vi har fået meget ud af det. Og det er min oplevelse, at rådgiverne også synes det. Alle i organisationen har bidraget til at få beskrevet og formaliseret vores arbejdsgange.”

Den omfattende tekstproduktion til kvalitetsbeskrivelsen har Bryd Tavsheden udnyttet og brugt til at udarbejde en meget grundig rådgivningsmanual, så den faglige tilgang og de praktiske arbejdsgange er velbeskrevet. De har fx beskrevet et sagsforløb i kommunen, så rådgiverne ved præcis, hvad det indebærer at lave en underretning.

”Det har krævet meget tid og mange ressourcer, men vi har fået meget ud af det. Og det er min oplevelse, at rådgiverne også synes det. Alle i organisationen har bidraget til at få beskrevet og formaliseret vores arbejdsgange.” – Andreas Støttrup Moldow udviklingschef i Bryd Tavsheden.

Læs om Bryd Tavsheden, der arbejder for forebyggelse af familie- og kærestevold 

I forbindelse med udarbejdelsen af kvalitetsbeskrivelsen afholdt Bryd Tavsheden desuden en række fagdage, for foreningens rådgivere, for at sikre, at alle blev skarpe på den faglige tilgang. Dagene bar præg af et stort fælles engagement fra både rådgivere og oplægsholdere, og et af arrangementerne resulterede efterfølgende i en aftale med oplægsholder om løbende supervision til rådgiverne i Bryd Tavsheden.

Et nyt udviklingspunkt – brugerevaluering

Arbejdet med kvalitetsbeskrivelsen tvang også Bryd Tavsheden til at forholde sig til brugerevaluering. Og det kom til at fylde meget:

”Kvalitetsmodellen er rigtig god og vel gennemtænkt, og den har betydet, at vi er blevet opmærksomme på nye aspekter af rådgivning. Her har brugerevaluering fyldt meget, og det er en proces, vi stadig er i gang med og skal evaluere. Men jeg synes, det er interessant, og jeg er spændt på, hvordan det kommer til at udvikle sig og vise sig brugbart,” siger Andreas Støttrup Moldow.

Akkrediteringsprocessen har ikke kun handlet om praksis og praktik. Det har også haft betydning for organisationens selvforståelse:

”Vi har fået skabt et stærkt fællesskab og et stort engagement omkring at ville give brugerne det bedste og mest kvalificerede rådgivningstilbud. Akkrediteringen har på den måde været med til at vise både indadtil og udadtil, at vi mener det med kvalitet seriøst.”

Se akkrediteringsordningen trin-for-trin

Læs flere nyheder
Modtag nyhedsbrev

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få information om RådgivningsDanmarks aktiviteter.