#Nyt fra RådgivningsDanmark

Bliv auditor under RådgivningsDanmark

sep 14, 2016

Vil I blive mere skarpe på kvalitetsarbejde i jeres rådgivning? Nu kan du eller en af dine kolleger ansøge om at blive uddannet til rådgivningsfaglig auditor og være med til at varetage akkrediteringer under RådgivningsDanmark.
Vi åbner i efteråret op for en uddannelse som auditor for vores medlemsorganisationers medarbejdere.

Som auditoraspirant skal du:

Det er RådgivningsDanmarks tre erfarne akkrediteringsfaglige auditorer, der varetager uddannelsen og de akkrediteringer, der foretages som del af uddannelsen*. De har alle tre erfaring med akkrediteringsprocesser og har været involveret i udviklingen og testen af RådgivningsDanmarks kvalitetsmodel.

Hvad får din rådgivning ud af det:

Tid og sted

Uddannelsen består af to dele:

Del I:

To fulde uddannelsesdage: Den 8. – 9. november 2016. Uddannelsesdagene foregår i SUS’ lokaler – Nørre Farimagsgade 13, 1364 København K

Del II:

Sidemandsoplæring: Hver auditoraspirant deltager i en akkrediteringsproces sammen med en akkrediteringsfaglig auditor i en rådgivning. Akkrediteringsprocessen består af gennemlæsning af ansøgning, planlægning og gennemførelse af auditbesøg, udarbejdelse af auditrapport samt evalueringsmøde.

Akkrediteringsprocessen forløber henover efterår 2016 – vinter/forår 2017 så vidt muligt under hensyntagen til aspiranternes hverdag.

Yderligere information

Der gennemføres eksamen efter endt uddannelse i marts/april 2017. Bestået eksamen er en forudsætning for indgåelse af kontrakt med RådgivningsDanmark om auditorfunktion.

De uddannelsesansvarlige behandler ansøgninger om deltagelse i uddannelsen. Ved mere end 10 ansøgninger træffer de uddannelsesansvarlige afgørelse om, hvordan pladserne fordeles i samråd med RådgivningDanmarks bestyrelse.

De 10 aspiranter udvælges fra 10 forskellige medlemsorganisationer. Auditoraspiranter deltager ikke i akkreditering af egen organisation eller af organisationer, de har en særlig tilknytning til.

Pris

Uddannelsesgebyret er 3.000 kr., som betales inden uddannelsens opstart.

Lyder det som noget for dig eller jeres rådgivning at sende en repræsentant til? Tilkendegiv jeres interesse på info@raadgivningsdanmark.dk

*De akkrediteringsfaglige auditorer, som er ansvarlige for uddannelsen, skal formelt godkendes på ekstraordinær generalforsamling i oktober

Læs flere nyheder
Modtag nyhedsbrev

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få information om RådgivningsDanmarks aktiviteter.