#Akkreditering

Bliv auditor hos RådgivningsDanmark

apr 30, 2019

RådgivningsDanmark udbyder for bare anden gang sin auditoruddannelse for ansatte i medlemsorganisationerne. På uddannelsen udvikler deltagerne sig både fagligt og personligt og får en unik mulighed for at få solid indsigt i kvalitetsarbejdet med hjem i egen rådgivning.

Uddannelsen varetages af to af RådgivningsDanmarks erfarne akkrediteringsfaglige auditorer. Liselotte Juul og Anders Madsen har begge lang erfaring med akkreditering og organisationsudvikling fra RådgivningsDanmark, Akkreditering Danmark og en lang række andre organisationer. Både Liselotte og Anders har været med til at udvikle RådgivningsDanmarks kvalitetsmodel og er med, når medlemsorganisationer skal akkrediteres.

Hvem er uddannelsen relevant for?

Deltagerne skal være ansat i en af RådgivningsDanmarks medlemsorganisationer og have erfaring med rådgivning på det almennyttige sociale område. Derudover skal deltagerne selvfølgelig være motiverede for at arbejde som auditor for RådgivningsDanmark efter – forhåbentlig – bestået uddannelse.

At være auditor vil typisk være et bijob ved siden af rådgivningsarbejdet, der betales honorar, og man bør forvente en arbejdsbyrde i forbindelse med en til tre akkrediteringer årligt.

Arbejdet som auditor

At være auditor vil typisk være et bijob ved siden af rådgivningsarbejdet. Der betales honorar, og auditorer bør forvente en arbejdsbyrde på omkring 20 timer per akkrediteringsforløb og en til tre akkrediteringer årligt.

Se hvad akkreditering indebærer trin-for-trin.

Auditor og organisation beslutter i fællesskab, hvorvidt arbejdet skal ligge i eller udenfor medarbejderens arbejdstid, samt hvorvidt aflønning sker til auditor selv eller til organisationen.

Auditorerne arbejder i teams af to i forbindelse med akkreditering.

Se RådgivningsDanmarks nuværende auditorkorps.

Uddannelsens forløb

Før opstart

Undervejs i uddannelsen

Afslutning af uddannelsen

Tid og sted og omfang

Uddannelsen løber over tre hele undervisningsdage samt en halv dag, hvor der afholdes eksamen. Undervisningen afholdes i København.

Det er intense undervisningsdage, og deltagerne skal regne med at skulle bruge tid på forberedelse inden uddannelsen og mellem uddannelsesdagene.

Uddannelsesdagene er den 3. september, den 4. september og den 1. oktober. Alle dage kl. 9-16. Eksamen afholdes den 11. oktober kl. 9-12.

Pris

Det koster 6.500 kr. at deltage i uddannelsen. Gebyret betales inden uddannelsens begyndelse.

Tilmelding

Tilmeld dig selv eller en kollega til auditoruddannelsen til analysekonsulent Line Emma Jønson på lej@radgivnings.dk senest den 12. juni.

Har du spørgsmål, er du også meget velkommen til at kontakte Line på telefon 6131 4285.

Læs flere nyheder
Modtag nyhedsbrev

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få information om RådgivningsDanmarks aktiviteter.