#Nyt fra RådgivningsDanmark

Bestyrelsesformanden har ordet

sep 06, 2016

RådgivningsDanmark er i en rivende udvikling med opstart af den første akkrediteringsrunde, uddannelse af rådgivningsfaglige auditorer og opstart af netværk til november. Kort sagt er RådgivningsDanmark som brancheforening ved at være en realitet.

Vi har givet ordet til bestyrelsesformand Jeppe Kristen Toft, der også er formand i Livslinien.

Hvorfor er RådgivningsDanmark vigtig?

Den er vigtig, fordi vi har med en ureguleret branche at gøre, hvor det er meget nemt at etablere en rådgivning. Det kan være svært for mennesker i komplicerede livssituationer at vurdere om det tilbud, man henvender sig til, nu faktisk også indeholder kvalitet og er et sted man trygt kan søge hjælp hos.

Vi har i branchen gennem tiden set flere eksempler på enkeltpersoner, som åbner op for gratis rådgivning – formidlet gennem flotte hjemmesider, men som reelt set hverken har haft kompetencerne til eller intentionerne om at levere et ordentlig tilbud. For et menneske i krise er det en skidt og måske også skadelig oplevelse at komme i kontakt med disse tilbud.

I RådgivningsDanmark arbejder vi for at skabe gennemsigtighed for brugerne og gennem vores medlemsliste tydeliggøre, hvilke organisationer man trygt kan henvende sig til.

Hvad får man ud af at være medlem?

Vores mission er at sikre og løfte kvaliteten i vores branche. Derfor forpligter man sig også som medlem til at arbejde aktivt med kvalitet i sin rådgivning.

Selvom vi er forskellige er vi optaget af præcist den samme fællesnævner; at tilbyde kvalificeret og gratis rådgivning til mennesker i komplicerede livssituationer

Som medlem af RådgivningsDanmark bliver man en del af et netværk, hvor man både kan dele ud af sine erfaringer og samtidig blive inspireret af de andre organisationer.
Vil man for eksempel udvikle net- eller chatrådgivning eller åbne for rådgivning om natten, er der andre rådgivninger med erfaringer i det.
Man kan også blive udfordret på sine modeller, metoder og tilbud, så man ikke kun kvalitetssikrer det man har, men også bliver inspireret til at udvikle nye tilbud og nye måder at være tilgængelig på.

Ånden i RådgivningsDanmark er, at vi meget gerne vil dele det, vi hver især er gode til med hinanden, fordi vi har en fælles forpligtelse til at løfte hele området.

Hvad vil vi med akkreditering?

At lade sig akkreditere gennem RådgivningsDanmarks giver ikke kun rådgivningstilbuddet muligheden for at få et kvalitetsstempel, som det kan vise omverdenen.
Det indebærer også, at man lader sin rådgivning blive gennemgået af et kritisk blik med henblik på at få sat fingeren på de områder, hvor man med fordel kan styrke eller videreudvikle kvaliteten og rådgivningstilbuddet.

RådgivningsDanmarks kvalitetsmodel er opbygget således, at der ikke kun kontrolleres. Der er ikke så meget at bygge videre påder er ikke så meget at bygge videre på med et flueben:

Det kræver også, at man som rådgivning omfavner denne mulighed. At man tør åbne op og lægge det hele bordet. Så ved jeg, at der på den anden side venter en gevinst i at få en anvendelig tilbagemelding, som gør at man kan videreudvikle sig.

Ambitionen blandt medlemmer skal være at kvalitetssikre og udvikle deres rådgivning.

Hvad er vigtigt for foreningen lige nu?

Vi arbejder i flere spor, da der er meget som er vigtigt lige nu.
Det er vigtigt at sikre medlemsorganisationerne de tilbud og det netværk som gør at det giver mening at være medlem af RådgivningsDanmark.

De næste par måneder er særlig vigtige, da det er her vi går i luften med både den første runde af akkrediteringer og med opstart af en auditoruddannelse. Det er her foreningen i første omgang skal vise sit værd og det er naturligvis væsentligt for foreningens fremtid.

Økonomien i RådgivningsDanmark er altafgørende og her arbejder vi for en langsigtet og bæredygtig model, som også gerne skulle sikre, at de mindre organisationer med begrænsede midler får mulighed for at blive akkrediteringstestet.

Og så arbejder vi på at få politisk opmærksomhed og finde de rigtige steder at markere os, fordi vi også ønsker at fungere som branchens talerør. Omverdenens og den politiske opbakning til og anerkendelse af RådgivningsDanmark er derfor særlig vigtig.

Generalforsamlingen d. 26. oktober.

RådgivningsDanmark er en medlemsorganisation og det er medlemmerne som har indflydelse på, i hvilken retning vi skal drive organisationen.
Møder man op, kan man få indflydelse. Man kan også møde op og læne sig tilbage og blot blive informeret om udviklingen og om status på de igangværende drøftelser om den økonomiske del af forretningsplanen. Vi håber på godt nyt på den front til vores medlemmer.

Læs flere nyheder
Modtag nyhedsbrev

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få information om RådgivningsDanmarks aktiviteter.