helgipetersen

Økonomi- og gældsrådgivninger får et kvalitetsløft med nyt samarbejde

Ida Westergaard, som arbejder som udviklingskonsulent i Vidensfunktionens sekretariat, er begejstret over det nye samarbejde, hvor medlemsorganisationerne i Vidensfunktionen fremadrettet kan blive akkrediteret efter RådgivningsDanmarks kvalitetsmodel med et særligt tillægsmodul for økonomi- og gældsrådgivninger. ”I Vidensfunktionen har vi udviklet en kvalitetsmodel, som bygger på nogle af de generelle parametre, som også indgår i RådgivningsDanmarks model, men vi

Økonomi- og gældsrådgivninger får et kvalitetsløft med nyt samarbejde Læs videre »

Til august byder RådgivningsDanmark velkommen til en række nye medlemsorganisationer, når der indledes et nyt, tæt samarbejde med Den Nationale Vidensfunktion for frivillig og vederlagsfri økonomi- og gældsrådgivning – i daglig tale kaldet Vidensfunktionen. Formålet er at sikre et kvalitetsløft af økonomi- og gældsrådgivninger gennem akkreditering.

Når kriser og krige rammer, må rådgivningstilbud tilpasse sig

”Vi havde jo lige været igennem corona, hvor antallet af henvendelser steg markant. Så vi tænkte, at der godt kunne ske det samme med krigen i Ukraine,” fortæller Liza Johnson. Derfor gik rådgivningen straks i gang med at forberede sig på dét, som deres rådgivere måske ville komme til at møde.   Hvordan forbereder man sig på

Når kriser og krige rammer, må rådgivningstilbud tilpasse sig Læs videre »

Først kom corona, og så sendte krigen i Ukraine mennesker på flugt og skabte utryghed om, hvad fremtiden bringer. De sociale rådgivningstilbud må være klar til at reagere, når den slags sker, men hvordan kan man forberede sig på det ukendte? Her fortæller rådgivningsleder i Psykiatrifonden Liza Johnson, hvordan de forberedte sig, da krigen brød ud i Ukraine, og hvad de har lært af det.

Ny forperson: Kvalitetsdagsordenen skal synliggøres og anerkendes

Den tidligere næstforperson, som har siddet i RådgivningsDanmarks bestyrelse ad flere omgange, er stolt af, hvor hurtigt organisationen har udviklet sig, og hvor stor tilslutningen er, men nu skal der bruges flere kræfter på at fortælle om den store forskel, det gør, at kvaliteten bliver løftet i sociale rådgivninger landet over. ”Fundamentet er blevet lagt

Ny forperson: Kvalitetsdagsordenen skal synliggøres og anerkendes Læs videre »

Direktør for GirlTalk og Formand for Frivilligrådet Anna Bjerre er valgt til ny forperson for RådgivningsDanmark ved generalforsamlingen den 17. maj 2022.

Anna Bjerre er ny forperson for RådgivningsDanmark

Direktør for GirlTalk og Formand for Frivilligrådet Anna Bjerre er valgt til ny forperson for RådgivningsDanmark ved generalforsamlingen den 17. maj 2022. Den tidligere næstforperson, som har siddet i RådgivningsDanmarks bestyrelse ad flere omgange, er stolt af, hvor hurtigt organisationen har udviklet sig, og hvor stor tilslutningen er, men nu skal der bruges flere kræfter

Anna Bjerre er ny forperson for RådgivningsDanmark Læs videre »

”Opgaven bliver at rette blikket udad, så det store kendskab til RådgivningsDanmark forvandles til større anerkendelse af kvalitetsdagsordnen.” Sådan beskriver den nyvalgte forperson for RådgivningsDanmark, Anna Bjerre, sit fokus.

Ny bog skal give kvalitetsløft af telefonrådgivning

326.000. Så mange henvendelser besvarede RådgivningsDanmarks medlemmer i 2020. 62% af dem blev besvaret over telefonen. Dermed er telefonrådgivning den mest udbredte rådgivningsform på NGO-feltet. I betragtning af hvor meget telefoner bliver brugt til rådgivning, er der alligevel skrevet forsvindende lidt om den som metode på dansk. Men med udgivelsen af Telefonrådgivning – En grundbog tager rådgivningsbranchen

Ny bog skal give kvalitetsløft af telefonrådgivning Læs videre »

Den 30. maj udkom en ny grundbog om telefonrådgivning, som er blevet til i et samarbejde mellem Mødrehjælpen og RådgivningsDanmark. Formålet med den er at tilbyde et fagligt og vidensbaseret grundlag for rådgivning via telefonen og dermed et generelt kvalitetsløft af telefonrådgivning på NGO-feltet og i regi af det offentlige.

Ny medlemsundersøgelse: Behov for fokus på fællesskaber og langsigtede sociale indsatser efter corona

Igennem de seneste to års coronapandemi har de sociale og gratis rådgivningstilbud spillet en uvurderlig rolle for mennesker, som har søgt støtte og hjælp. En ny spørgeskemaundersøgelse foretaget blandt RådgivningsDanmarks medlemmer kortlægger, hvordan både rådsøgende og rådgivninger har været påvirket af to år med nedlukning og krise. Nye og forværrede problematikker39 pct. af rådgivningerne har oplevet, at

Ny medlemsundersøgelse: Behov for fokus på fællesskaber og langsigtede sociale indsatser efter corona Læs videre »

Spørger man RådgivningsDanmarks medlemmer er der ikke tvivl om, at coronakrisen har sat sig sine spor i rådgivningsfeltet. Både blandt de rådsøgende og internt i rådgivningerne har corona givet udfordringer ifølge en ny spørgeskemaundersøgelse.

Det er win-win at involvere de frivillige i akkrediteringsprocessen

Da Susanne Kolby Rahbek startede i sit nye job som udviklingskonsulent for konfliktmæglingstilbuddet i KFUM’s Sociale Arbejde, var akkrediteringsprocessen allerede godt i gang. Rådgivningstilbuddet var kommet til et sted i sin udvikling, hvor det blev nødvendigt at sikre et fast fokus på bl.a. værdier og metoder. Og så var andre af KFUM’s rådgivninger allerede akkrediteret.

Det er win-win at involvere de frivillige i akkrediteringsprocessen Læs videre »

RådgivningsDanmark har netop akkrediteret en ny type rådgivningslignende tilbud. Det drejer sig om konfliktmæglingen hos KFUM’s Sociale Arbejde, som her fortæller om deres gode erfaringer med at involvere frivillige i akkrediteringsforløbet.

Sidemandsoplæring kræver mere end rådgivningserfaring

Mange rådgivningstilbud bruger sidemandsoplæring, hvor garvede rådgivere klæder nye kollegaer på til arbejdet. Vælger man denne metode, skal den erfarne rådgiver ifølge Line Sander klædes på til at kunne lære fra sig: ”Det at kunne formidle og gøre viden tilgængelig kræver et pædagogisk håndelag og nogle gode kommunikative værktøjer, så ens viden bliver appetitlig og

Sidemandsoplæring kræver mere end rådgivningserfaring Læs videre »

Faglig viden og fortrolighed med metoder og arbejdsgange er godt, hvis man som rådgiver skal lære en ny kollega op. Men det er ikke nok. God sidemandsoplæring kræver også viden om, hvordan man lærer fra sig. Det mener læringsspecialist Line Sander, som i april gæster RådgivningsDanmark med inspiration til, hvordan man kan gribe arbejdet med sidemandsoplæring an.

Afgående formand: Vi har skabt en bredt anerkendt kvalitetsmodel, som gør en kæmpe forskel

”Jeg er allermest stolt af, at vi i RådgivningsDanmark er lykkedes med at samle så mange rådgivninger omkring en kvalitetsdagsorden og en kvalitetsmodel, som er bredt anerkendt og solidt fagligt funderet. Det er faktisk rigtig stærkt, fordi vi nu kan vise omverdenen, at kvalitet kan dokumenteres. Det var det, vi ville.” Sådan svarer Jeppe Kristen

Afgående formand: Vi har skabt en bredt anerkendt kvalitetsmodel, som gør en kæmpe forskel Læs videre »

Når der den 17. maj er generalforsamling i RådgivningsDanmark, takker Jeppe Kristen Toft, direktør i Livslinien, af som formand efter syv år på posten. I dette interview fortæller han om arbejdet med at udvikle en kvalitetsmodel og rejse en helt ny dagsorden om kvalitet i social rådgivning.

Auditor: Jeg får altid noget med, når jeg er på audit

Niels-Christian Bilenberg arbejder til daglig med rådgivning af børn og unge hos Center for Digital Pædagogik, og siden 2017 har han været auditor hos RådgivningsDanmark. Som auditor tager han på aftalte besøg hos rådgivningstilbud, der har ansøgt om at blive akkrediteret. Gennem interviews og observationer undersøger han sammen med en auditorkollega rådgivningens praksis og vurderer,

Auditor: Jeg får altid noget med, når jeg er på audit Læs videre »

Hvad laver en auditor? Og hvad får man ud af at være en del af RådgivningsDanmarks auditorkorps? Det har vi spurgt en erfaren auditor om i anledning af, at RådgivningsDanmark uddanner et nyt hold auditorer til april.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Få spændende nyheder, læs faglige artikler og se vores arrangementer

Nej tak, jeg vil ikke tilmelde mig.