Rådgivningsnetværket: Motivation og krav i arbejdet med frivillige

aug 24, 2022 - kl. 13.00-16.00

Omkring 80 % af RådgivningsDanmarks medlemmer har frivillige rådgivere. For at fastholde de frivillige og understøtte deres trivsel, må disse rådgivningstilbud spørge sig selv: Hvad er det, der gør, at rådgiverne har lyst til at bruge deres fritid på frivilligt arbejde her hos os? Og hvordan kan vi bedst understøtte motivationen hos netop vores frivillige?

Men som rådgivningstilbud bliver man også nødt til at stille krav til de frivillige, hvis man skal sikre kvaliteten af den rådgivning, som brugerne får. De frivillige skal måske bidrage til registrering og brugerevaluering, deltage i uddannelsestilbud og supervision eller tage et bestemt antal vagter. Og hvad stiller man så op, hvis de frivillige af sig selv ikke er motiveret til at leve op til kravene? Hvordan bevæger man dem i den retning, man gerne vil, og hvordan håndhæver man de krav, som rådgivningstilbuddet stiller til de frivillige, på en god måde?

Indhold

På møde i rådgivningsnetværket i august er det motivation og krav i arbejdet med frivillige, som er på dagsordenen.

Dansk Stalking Center og Ventilen vil kort fortælle om, hvordan de arbejder med motivation ved hhv. at synliggøre betydningen af de frivilliges arbejde og ved at uddelegere ansvar til de frivillige.

Derudover vil vi med udgangspunkt i en række konkrete råd til arbejdet med motivation af frivillige drøfte, hvordan rådgivningstilbud kan motivere frivillige, og vi vil dele erfaringer med, hvordan vi kan stille og håndhæve krav på en god måde.

Program

Opdateres her på siden og udsendes til de tilmeldte inden mødet.

TID og sted

Vi mødes d. 24 . august kl. 13-16 på Vodroffsvej 59, 1. sal, 1900 Frederiksberg.

TILMELDING

Netværksmødet er åbent for ansatte og frivillige i RådgivningsDanmarks medlemsorganisationer.

Ud fra et ønske om bedst muligt at understøtte netværksdannelsen blandt deltagerne, opfordrer vi alle, som har mulighed for at møde op fysisk til at gøre det. Log på raadgivningsdanmark.dk og tilmeld dig via tilmeld-knappen øverst her på siden. Har du endnu ikke bestilt et medlemslogin, kan du gøre det ved at klikke https://www.raadgivningsdanmark.dk/bestilbruger

Har du ikke mulighed for at deltage fysisk, kan du også tilmelde dig online ved at sende en mail til ulc@radgivnings.dk (og ikke tilmelde dig via hjemmesiden).

BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER IFM. TILMELDING TIL ARRANGEMENTER

Når du tilmelder dig et arrangement hos RådgivningsDanmark, bliver dit navn og din mail noteret på en deltagerliste. Denne liste bliver gemt til internt brug i indeværende kalenderår plus ét år, derefter slettes den, jf. foreningens slettepolitik. Formålet med at gemme disse oplysninger er at kunne optimere drift og servicering samt sikre kvalitet i kontakten til foreningens medlemmer.

Læs om RådgivningsDanmarks behandling af personoplysninger. 

Modtag nyhedsbrev

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få information om RådgivningsDanmarks aktiviteter.