Netværksmøde for chatrådgivninger

sep 13, 2017 - kl. 13-16

Kom til møde i chatnetværket

Temaet på mødet vil være kommunikationen med brugere ifm. underretningspligt.

Onsdag 13. september kl. 13-16 hos LMS – Dronningens Tværgade 46, 1302 København K.

Der vil blive sparret om gode kommunikative redskaber til af-anonymisering, når rådgivningen har vurderet, at de har pligt til at underrette myndighederne. Nærmere program følger.

Tilmelding til mødet og/eller netværket på info@raadgivningsdanmark.dk

Om RådgivningsDanmarks netværk

RådgivningsDanmark har på nuværende tidspunkt to netværk; et telefonrådgivningsnetværk og et chatrådgivningsnetværk.

Netværkene består af koordinatorer, faglige ledere mv., som dagligt arbejder med rådgivning i vores medlemsorganisationer. På møderne sparrer og videndeler deltagerne, og ved behov inviteres eksterne oplægsholdere for at bringe ny viden i spil.

Mødernes tema besluttes af deltagerne på baggrund af erfaringer fra medlemsorganisationernes rådgivninger.

De to netværk mødes 3-4 gange årligt, men da der ofte er overlap i temaer, vil møderne en til to gange årligt afholdes som fællesmøder.